Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

Blog

PRVNÍ SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ​

SDÍLENÍ A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ V BEZPEČNÉM A DŮVĚRNÉM PROSTŘEDÍ

Cítíte se být na řadu rozhodnutí sami? Vnímáte velkou tíhu Vašich rozhodnutí? Nabízíme osobní setkání v Ústí nad Labem, kde si sami najdete vlastní řešení. Nebuď na to sám/sama. Přijď si pro to co ti chybí.

Kdy:  ve středu 22.05.2024
Čas:  16:00 – 18:00, příchod nejpozději v 15:55
Kde:  sídliště Skřivánek, koučovna Veleslavínova 14, Dům techniky, místnost 220
Cena: 1 100 Kč

sdílení v bezpečném prostředí

Pozor, počet mít je omezen na malou skupinu do 7 osob. Nutná registrace a úhrada předem, viz. formulář níže.

Obsah živého setkání:

 • vzájemné představení
 • vysvětlení vedení skupiny pomocí Bálintovy metody, koučovací otázky bez kritiky a hodnocení 
 • představení dobrovolníka a jeho téma
 • samotný proces vedený jasnou strukturou, která má pomoci při objevování nového úhlu pohledu a hledání řešení
 • zhodnocení účastníkem, který téma přinesl 
 • závěr a ukončení 

CÍTÍTE SE BÝT NA ŘADU ROZHODNUTÍ SAMI?

Skupina je vedena podporujícím způsobem, bez kritiky a hodnocení klienta, tzv. Bálintovskou metodou.

Balintovská (psáno též Bálintovská) skupina je skupinová metoda řešení problému či situace. Tyto skupiny se od roku 1961 hojně využívají v psychoterapii  i supervizi díky Michaeleu Balintovi (původním jménem Bálint Mihály).

Naše podoba balintovské skupiny se skládá z max. 7 účastníků a jedné zkušené koučky ve vedoucí roli. Jednotliví účastníci přinášejí do skupiny své vlastní životní situace, se kterými pak následně skupina pracuje. Za jedno setkání lze během 2 hodin takto probrat maximálně 2 případy. Vše podléhá mlčenlivosti a ze skupiny se nic neodnáší. 

SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

POJĎME O VĚCECH MLUVIT A NEDĚLAT Z NICH TABU

ŽIVOTNÍ TÉMATA

Rádi byste s někým sdíleli svůj příběh? Ulevili Vaší duši? Našli si vlastní řešení na Vaší situaci v podporujícím a bezpečném prostředí bez soudu a předsudků? Přijďte mezi nás.

Setkání je určeno

 • Pro ženy i muže (bez omezení). 
 • Místo konání: KOUČOVNA VELESLAVÍNOVA 1, ÚSTÍ NAD LABEM (Sídliště Skřivánek). K zaparkování Vašeho vozu můžete po dobou našeho setkání využít parkoviště za budovou. Pro vstup využijte přední vchod, 1. patro, rohová místnost č. 220.
 • Pravidelná setkání: 1x za měsíc (den a hodina se upřesní podle možností zájemců).
 • Časová dotace: 2 hodiny Cena za osobu: 1.100 Kč
 • Podmínkou je nutná rezervace a úhrada za setkání předem na účet.

Těžká rozhodování

 • v osobním i pracovním životě
 • ve vztazích, nejen partnerských
 • uvědomění, kým chceme v životě být
 • hledání životního stylu
 • nelehké věci z důvodu onemocnění vlastního či jiného člena v rodině, přátel, známých
 • vedle koho chceme strávit zbytek života aj.

Ať už je Vaše téma jakékoli, vyplňte rezervaci a přihlašte se. Ve středu 22. 05. v 16:00 se na Vás budeme těšit, Jana. 

ZÁVAZNÁ REZERVACE

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno:
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Máte-li jakékoli dotazy, volejte +420 603 873 579. Těším se na Vás, Jana Hamplová.

Rychlá úhrada přes QR kód

Částka:  1 100 Kč
Účet:      4000190359 / 0800
Majitel účtu: Ing. Jana Hamplová
Do textu uveďte Vaše telefonní číslo na které Vás budeme obratem kontaktovat.

PRVNÍ SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ​ Read More »

PO 50+ STÁLE AKTIVNĚ V PODNIKÁNÍ (FINANCOVÁNO ESF A OP ZAMĚSTNANOST+) 

Po 50+ stále aktivně v podnikání

Máte na to! Buďte úspěšnou podnikatelkou!​

Ve spolupráci s experty z hospodářské komory, s profesionální koučkou, s odbornými lektory a mentory jsme pro Vás připravili jedinečný program pro PODNIKATELKY 50+, který je pro všechny účastnice bezplatný a je plně financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci OP Zaměstnanost plus (CZ.03.01.02/00/22_037/0002260).

Objevte s námi radost z podnikání v každém věku.

Necháváme za nás mluvit data

Uvědomujeme si, že právě ve věku 50+ se podnikatelky velmi často potýkají se zažitými stereotypy, které neumožňují dostatečně reagovat na změny v pracovním, ale i osobním životě. Potkávají stejné kolegy, přátele, konkurenty a začínají mít pocit, že všechno se v jejich životech „stále opakuje“. Není energie, ale ani vize, jak a kam posunout své podnikání a osobní život. Chcete-li znát důvody proč EU podporuje projekty, jako je ten náš, najdete je ke stažení zde

Dole u videa pro lepší obraz a kvalitu zvolte HD. Předem děkujeme za sdílení i palec u videa. 

Co nabízíme

Pomůžeme Vám posunout Vaše podnikatelské cíle na další úroveň a znovu objevit radost, pohodu a jistotu ve svém podnikání i životě. Program našeho projektu pomůže účastnicím objevit, jak opět začít „myslet mladě“, a to nejen v podnikání! Jak si znovu nastavit a nastartovat podnikatelské cíle a mít lepší pracovní, ale nakonec i osobní výsledky.

Díky projektu podnikatelky objeví, jak pracovat se sebe samou. Náš interaktivní vzdělávací program zvýší úroveň dovedností a znalostí a rozvine tak potenciál podnikatelek  v oblastech jako je:

 • online marketing, online reklama, sociální sítě v podnikání, social media monitoring
 • moderní přístup k financím v podnikání, dotace, aktuální změny v daňovém a důchodovém systému
 • asertivita, zvládání konfliktních situací, prezentační dovednosti atp.

Účastnice projektu si za podpory profesionální koučky nastaví individuální plány rozvoje a stanoví své individuální cíle. Zkušení lektoři a mentoři podnikatelky obohatí o praktické tipy, které fungují. Ve vzdělávací části získají účastnice další nástroje, které jim pomohou dosáhnout nově stanovených cílů.

Leták projektu ke stažení zde

Co získáte zapojením do projektu

 • interaktivní vzdělávací program (teoretická a praktická část)
  (hodnota vzdělávacích kurzů ve výši 12 000 Kč na osobu je plně hrazena z dotace)
 • 12 hodin individuálního koučinku, vč. vytvoření a práce v rámci individuálních plánů rozvoje pro každou z účastnic
  (hodnota koučovaní ve výši 48 000 Kč na osobu je plně hrazena z dotace)
 • profesionální poradenství expertů hospodářské komory
  (plně hrazeno z dotace)
 • workshop zaměřený na networking
  (plně hrazeno z dotace)
 • možnost zapojit se do soutěže o výhru 10 000 Kč zanejvětší rozvojový krok“

Projekt je určen pro podnikatelky ve věku 50 a více let (OSVČ a mikropodnikatelky), které zároveň splňují tato kritéria:

 • podnikání bylo založeno před rokem 2021
 • mikropodnikatelky, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejichž majetek nebo příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
  •  

POZOR POČET MÍST JE OMEZEN!
POUZE 40 Z VÁS MŮŽE PROJÍT PROGRAMEM.

Galerie

Konferenční prostory, ve kterých bude probíhat teoretická a praktická část vzdělávání programu „Po 50 stále aktivně v podnikání“ se nachází v sídle Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, ulice Masarykova 3488/1, v Ústí nad Labem. Tyto prostory jsou pohodlně dostupné MHD ÚL (zastávka Divadlo) s možností parkování v OC Fórum. 

Na individuální koučink Vás pozveme do koučovny, která se nachází v ulici Veleslavínova 14, sídliště Skřivánek v Ústí nad Labem. Váš vůz můžete pohodlně zaparkovat na parkovišti v zadní části za budovou Domu techniky. Pro vstup využijte přední vchod budovy, po schodech do patra, pravá rohová místnost č. 220.

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem, ulice Masarykova 3488/1, centrum Ústí nad Labem, ideálně dostupné MHD ÚL (zastávka Divadlo), včetně možností parkování např. v OC Fórum. 

Na individuální koučink se pak, prosím, dostavte do koučovny, která se nachází v ulici Veleslavínova 14, sídliště Skřivánek v Ústí nad Labem. Váš vůz můžete pohodlně zaparkovat na parkovišti v zadní části za budovou Domu techniky. Pro vstup využijte přední vchod budovy, po schodech do patra, pravá rohová místnost č. 220.

Termíny aktivit budou navrženy tak, aby vyhovovaly všem zapojeným účastnicím.

01 – 02/2024         nábor účastnic do projektu
       03/2024           diagnostika s koučem – 90 min   (povinné pro všechny účastnice)
04 – 07/2024         vzdělávání (teorie) – každý měsíc 5 hodin (povinné pro všechny účastnice)                                                  vzdělávání (praxe) – každý měsíc 5 hodin
                            –      individuální koučink – každý měsíc 2x 90 min (povinné pro všechny účastnice)
                            –      poradenské dny – dvě dopoledne a dvě odpoledne v měsíci 
                            –      workshop – červenec 2024

Každá z účastnic má možnost si z programu projektu vybrat ty části a témata, které ji zajímají – výhodou je absolvovat program celý. Zapojené osoby by však měly splnit účast v programu alespoň 40 hodin (viz. 04 – 07/ 2024).

Součástí programu je i možnost účastnit se konzultačních dnů, kde budou mít  podnikatelky možnost pod vedením expertů z hospodářské komory konzultovat dotazy z oblasti podnikání jako je legislativa, dobrá praxe, kontakty na potenciální obchodní partnery, dodavatele, networking, přeshraniční spolupráce, dotazy na podnikání v Německu a hledání obchodních partnerů v Německu.

Teoretická část:
Nejčastější chyby v podnikání jsou ty, o kterých nevíte. Ukážeme Vám, jak se vyhnout nástrahám, které na Vás číhají v daních, účetnictví, fakturaci, smlouvách nebo cenotvorbě. 

 • Prokličkujte s námi daněmi:
  – jak fungují odvody sociálního, nemocenského a zdravotního pojištění
  – rozdíly mezi paušálními výdaji, daňovou evidencí a účetnictvím
  – co patří do výdajů
  – jak na daň z příjmů, daňové přiznání a slevy
  – princip fungování DPH
  – co je to identifikovaná osoba k DPH
  – k čemu je kniha jízd a pravidla silniční daně
  – další majetkové a nemajetkové daně
 • Vyhněte se chybám v účetnictví:
  – jak vést daňovou evidenci
  – základy účetnictví pro podnikatele
  – účetní a daňové odpisy majetku
  – archivace dokladů
  – fungování datové schránky a elektronického podpisu
 • Ukážeme si, co je cenotvorba, firemní finance a jak na smlouvy:
  – jak správně nastavit cenu
  – pravidla podnikatelských účtů
  – jak řídit finance a cash flow
  – výhody a nevýhody různých byznys modelů
  – provozní úvěry pro podnikatele
  – náležitosti smluv s klienty
  – základy obchodu

Praktická část:

  • Jak na dotace? Ukážeme Vám to! Pod vedením dotačního experta se dozvíte o aktuálních dotačních možnostech pro podnikatele, ale také co je to projektové řízení a jak na projektovou žádost! (kulatý stůl)
  • Orientujete se v důchodovém systému? A co novinky a plánované změny, víte o nich vše? Pravdy a nepravdy o tom, co má vliv na výši Vašeho důchodu. A víte o svém virtuálním „důchodovém účtu“ už nyní vedeném Českou správou sociálního zabezpečení. Ukážeme a vysvětlíme Vám, co potřebujete vědět a jak optimalizovat již nyní Váš budoucí důchod!  (simulační hra)
  • Zhodnocování financí a vyrovnání se s inflací! Co dělat abychom nepřišli o naše úspory? O tom, že akcie a fondy nemusí být jen pro „bohaté“ …. A jak fungují kryptoměny, nám přijde povyprávět úspěšná finanční makléřka, která „to všechno nejdříve vyzkoušela na sobě“. (workshop)

Teoretická část:

Žijeme v době, kdy se obchod zásadně mění. Zákazníci váhají, náklady se zvyšují … dobrý marketing je důležitější než kdy před tím! A protože žijeme v době digitální, je nutné zaměřit se právě na online nástroje! Předběhněte konkurenci – ukážeme Vám, jak na chytrý online marketing tak, aby Vás zákazníci našli a už Vás nepustili. Ukážeme Vám, jak svou nabídku představit chytře a získat více zákazníků.

 • Online marketing chytře:
  – web – jednoduchý, přehledný, aktuální, prodejní
  – SEO – musí Vás najít
  – Analýza WEBu
  – Průběžná analytika a reporting
  – placená online reklama
  – využívejte zprostředkovatelských portálů
  – Sociální sítě? Ano, ale …
  – Nebojte se být osobní
  – Objevte social media monitoring
  – Nepřestávejte být v obraze 

Praktická část:

  • Ukažte nám Váš web, či sociální sítě a náš odborník na online marketing Vám řekne, o kolik klientů se připravujete a jak díky moderním fíglům vše napravit, tak aby si Vás zákazníci opravdu našli. (workshop)
  • Workshop „Focení mobilem“. Jak funguje fotoaparát na mobilech – to víte? A jak na správnou kompozici a úpravu snímku pomocí aplikací – to vše s přesahem do sociálních sítí a webové prezentace? Základy grafiky a úpravy fotografií, v režimu „udělej si sám“. Uzpůsobení fotografií při vkládání na sociální sítě, web, LinkedIn. Představení Canvy. Free zdroje fotografií a videí. To a ještě mnohem více Vás naučíme pod vedením zkušených marketérů!

Chtěli byste umět jednat asertivně? Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, není pro něj problémem volně projevit své pocity, názory a přání, umí kontrolovat svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Ten, kdo jedná asertivně, umí prosazovat své oprávněné zájmy, umí asertivně odmítnout nepřijatelný požadavek, dokáže přijmout oprávněnou výtku a reagovat na kritiku „pod pás“ a zvládat konfliktní situace.

 • Co je to asertivita
 • Co nám dovednost asertivního jednání přinese v životě
 • Test: Jak jsem na tom s asertivitou
 • Charakteristika asertivního, pasivního a agresivního jednání
 • 4 způsoby odmítnutí
 • Prosazení oprávněného požadavku
 • Asertivní kritika a dávání zpětné vazby s cílem změnit chování druhé osoby
 • Asertivní pochvala a umění požádat o laskavost
 • Reakce na neoprávněnou kritiku – metoda otevřených dveří
 • Asertivní předcházení konfliktům – zvládání konfliktu

Praktická část:

 • Workshop „Jak úspěšně prezentovat cokoliv“. Zajímá Vás, jak přesvědčivě odprezentovat své myšlenky publiku? Jak zkrotit svou trému? Jak pracovat s hlasem, dýcháním – zkrátka jaké jsou finty úspěšné prezentace? Vše natrénujeme a zanalyzujeme. Expert na rétoriku nám ukáže, co funguje před publikem, jak být sám sebou a že bez tréninku není mistra ani v této disciplíně. Váš budoucí úspěch veřejného vystupování je zaručen!

Naučíme Vás, jak dosáhnout ideální rovnováhy mezi profesí, rodinou a volným časem a být tak spokojenější podnikatelkou, která je schopna podávat kvalitní pracovní výkony. Ukážeme, jak si definovat základní pilíře rovnováhy, zmapovat aktuální situaci, jak objevit své vlastní motivy ke změně a jak na sebereflexi, aby pracovala pro nás. 

Naučíme se  nalézt rovnováhu mezi oblastmi „Já a práce, Já a volný čas, Já a rodina“. Nastavíme a vysvětlíme si akční kroky ke změně a praktické návody pro řešení vlastní situace.

 • Work-life balance
  – Životní styl a přístup k práci
  – Naplňování vlastních životních rolí
  – Rozpoznání vlastních hodnot, potřeb a motivů
  – Přiměřenost v nárocích na výkon
  – Závislost na práci
 • Zaměření na vlastní zdroje
  – Objevení sebe sama
  – Začarovaný kruh sebeobětování
  – Balancování zdrojů a úniků energie
  – Proměny vztahů
  – Rizika pracovního přetížení
  – Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Autogenní trénink – účinná meditace, relaxace a autosugesce

Praktická část:

 • „S psychologem u jednoho stolu“. Vnímáte nespokojenost ve vztahu, trpíte stereotypy a očekáváním, ohledně role v rodině, předsudky vůči ženám podnikatelkám …. Vše je „jen“ věcí tréninku a na všem se musí pracovat! Přijďte – potrénujeme :). (kulatý stůl)
 • Zveme Vás na setkání s odborníkem na estetickou medicínu. Ukážeme si rozdíly mezi invazivními a neinvazivními zákroky. Vysvětlíme a ukážeme, jaké zákroky nabízí nejmodernější estetická medicína, co je vhodné a kudy cesta již nevede – zkrátka jak stárnout s noblesou. A zajímat nás bude i finanční stránka  – připravte si dotazy, nic není tabu! (kulatý stůl)

Pojďte se stát jednou z účastnic projektu "Po 50+ stále aktivně v podnikání".


Akceptujeme přihlášky do 22.02.2024 do 17:00.

Projekt  číslo CZ.03.01.02/00/22_037/0002260 s názvem „Po 50+ stále aktivně v podnikání“  je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

 Další informace o projektu:

Doba realizace projektu:                      1. 1. 2024 – 31. 7. 2024  (7 měsíců)
Název realizátora projektu:                  Forward 2020 z. s.
IČ:                                                                 09207368
Statutární zástupce:                               Mgr. Jiří Kalach

Kontaktní informace:
Kontaktní místo pro projekt:               kanceláře Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem
Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem 400 01
Email:                                                          forward2020@seznam.cz                                    
Hlavní manažer projektu:                     Bc. Arlena Nikoličová (tel.: 774 101 137)
Finanční manažer projektu:                 Jelena Šmejkalová (tel.: 774 492 285)

Kdo Vás bude projektem provázet

Ing. Jana Hamplová, PCC

Jana pracuje 9 let jako profesionální transformační koučka a má odkoučováno přes 1.100 hodin s klienty, její profesní profil si můžete stáhnout zde. V Ústeckém kraji a v Praze spolupracuje s řadou organizací jako externí koučka se zaměřením na transformační rozvoj lidí a životní koučink. Má ráda pestrost a výzvy, proto již řadu let koučuje napříč organizacemi směrem od vedení po mistry ve výrobě a díky tomu jak sama říká „jsou vidět velké výsledky, které mají obrovský dopad nejen na řízení a rozhodování ředitelů a manažerů, ale na kulturu celé organizace“. 

Jana s Vámi bude po celou dobu projektu a poprvé se s ní setkáte u strukturovaného rozhovoru, kterým Vás provede. Další reference z řad spokojených klientek a klientů Jany si můžete přečíst zde

Společnosti, které využily nebo stále využívají služeb Jany

Pozn.: postupně zde budeme přidávat lektory a zkušené mentory z oblasti úspěšného podnikání, kteří Vás budou v projektu doprovázet. Již nyní bychom Vám rádi sdělili, že se máte na co těšit!

Možnost přihlásit se do projektu byla k 22.02.2024 z důvodu naplnění kapacity ukončena. Děkujeme za Váš zájem.

PO 50+ STÁLE AKTIVNĚ V PODNIKÁNÍ (FINANCOVÁNO ESF A OP ZAMĚSTNANOST+)  Read More »

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO TY, KTEŘÍ BY BYLI O VÁNOCÍCH SAMI

Vánoční setkání nemusí být o stromečku a fyzických dárcích. Nechceme-li být o Vánocích sami, pojďme je pojmout jinak.

Nově vznikající spolek Vás zve na

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Pro ty, kteří by byli na Vánoce sami. 
Věk 18 - 99 let.

Kdy: 24.12.2023, začátek v 16:00 ukončení v 19:00
Kde: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem (Dům techniky, sídliště Skřivánek, 1. patro, místnost č. 220). Pozor budova není bezbariérová.

Co s sebou: hrneček, talířek a další věci k vlastní konzumaci. Vezměte si s sebou vše, abyste si mohli užít Vánoce tak, jak je máte rádi. Někdo rád přinese bramborový salát s řízkem, jiný cukroví či něco slaného. Kreativitě se meze nekladou. Myslete prosím na to, že pouze poskytujeme prostor a nemáme k dispozici skleničky, hrnečky, talířky či podnosy. Vše si prosím doneste s sebou, děkujeme a těším se, čím vším nás i sebe překvapíte. Nebudete-li si jistí, volejte, kontakt najdete níže. 

POZOR POČET MÍST JE OMEZEN

Cena: 600 Kč za osobu
V ceně je poskytnutí prostoru a možnost setkání se s ostatními. Úhrada je nutná předem na účet České spořitelny. 

Do textu uveďte: celé Vaše jméno
Do variabilního symbolu napište: telefon na Vás

Využít můžete platbu přes QR kód, vložit peníze na pobočku České spořitelny nebo pohodlně zaplatit z BÚ pomocí Vašeho elektronického bankovnictví. 

QR kód pro platbu

Garantka akce:
Ing. Jana Hamplová, PCC
Transformační koučka
Tel.: +420 603 873 579

Adresa: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem

Fotogalerie

Dům techniky, využijte přední vchod
1. patro místnost č. 220

Mám zájem se registrovat a zúčastnit se setkání

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Co bych si chtěl/a ze setkání odnést
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Předem velice děkujeme za udělení souhlasu s pořizováním a sdílením obrazových a zvukových záznamů, bez kterých bychom tuto akci nemohli realizovat a propagovat.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO TY, KTEŘÍ BY BYLI O VÁNOCÍCH SAMI Read More »

NOVINKA BÁLINTOVSKÉ SKUPINY PRO PODPORU A OSOBNÍ RŮST

Děkuji za trpělivost a podporu těm, jež čekají na tento dlouho slibovaný okamžik. Nesmírně si vážím Vaší loajality a mám radost, že mohu právě dnes vyhlásit oficiální otevření NOVÝCH PODPORUJÍCÍCH SKUPIN 🛎. Oznamuji, že rezervace byly právě spuštěny. 

Zároveň mám velkou radost, že se můžeme nově potkávat v krásném prostoru KOUČOVNY PIVOVARSKÁ v Ústí nad Labem, který se mi podařilo na začátku tohoto roku slavnostně otevřít. A těším se, až se poprvé budete moci setkat ve skupině právě v tomto krásném, pro mne, výjimečném místě. 

Během osmi let jsem díky Vaší důvěře a otevřenosti slyšela mnoho příběhů a ušla s Vámi kolikrát i dlouhou cestu. Vidím jak se měníte, rostete a jak spousty z Vás prošlo nejen velkou proměnou, ale také těžkými životními rozhodnutími. Ať jsme se poznali ve Vaší organizaci, či jste mě vyhledali a financovali z osobních zdrojů, víte, že často říkám, že

"NÁŠ PRACOVNÍ ŽIVOT S TÍM OSOBNÍM VELMI ÚZCE SOUVISÍ“

Proto jsem se rozhodla ještě více slyšet to, co je za Vašimi příběhy. Ne vždy během koučovacích sezení totiž máme tolik prostoru, abychom se věnovali Vašim vnitřním zraněním, osobním potřebám a sdílení, které si vyžaduje delší čas, péči i jiný přístup. Proto je mi ctí, představit Vám hned 8 skupin do nichž se můžete hlásit a ve kterých se můžeme nově potkat.

Co je podporující skupina vedena Bálintovskou metodou?

Balintovská (psáno též Bálintovská) skupina je skupinová metoda řešení problému či situace. Tyto skupiny se od roku 1961 hojně využívají v psychoterapii  i supervizi díky Michaeleu Balintovi (původním jménem Bálint Mihály).

Naše podoba balintovské skupiny se skládá z max. 7 účastníků a jedné zkušené koučky ve vedoucí roli. Jednotliví účastníci přinášejí do skupiny své vlastní životní situace, se kterými pak následně skupina pracuje. Za jedno setkání lze během 2 hodin takto probrat maximálně 2 případy. Skupiny jsou vedeny koučovacím, podporujícím způsobem, bez kritiky a hodnocení klienta, tzv. Bálintovskou metodou. Všechny skupiny jsou vhodné pro ženy i muže bez rozdílu. Pravidelná setkání probíhají 1x za měsíc, v časovém rozsahu 2 hodin. Vše podléhá mlčenlivosti a ze skupiny se nic neodnáší. Vybírat si můžete z níže uvedené nabídky. 

Veškeré další informace včetně průběhu, ceny a místa setkání naleznete ZDE.

BÁLINTOVSKÁ SKUPINA PRO BYZNYS

 • PRO VEDOUCÍ POZICE, HR, MANAŽERY A LÍDRY
 • PRO PŘEDSTAVITELE FIREM A PODNIKATELE
 • PRO BYZNYSOVÁ TÉMATA BEZ ROZDÍLU PROFESE A ORGANIZACE

BÁLINTOVSKÁ SKUPINA PRO ŽIVOT

 • NELEHKÉ RODIČOVSTVÍ
 • SAMOTA
 • ZTRÁTA BLÍZKÉ OSOBY
 • ŽIVOTNÍ TÉMATA
 • PRO STUDENTY SŠ, VOŠ A VŠ

Velké díky patří mým úžasným kolegům Halce, Adrianě a Slávovi, díky kterým jsem se mohla inspirovat a skupiny pro Vás otevřít. Jen díky společné práci a posouvání našich vlastních hranic a vzájemnému propojení a sdílení pro Vás dokážeme dělat ještě víc, než jsme si na začátku mysleli, že zvládneme. 

NOVINKA BÁLINTOVSKÉ SKUPINY PRO PODPORU A OSOBNÍ RŮST Read More »

KVĚTNOVÉ PŘEDNÁŠKY V KNIHOVNĚ ÚSTECKÉHO KRAJE

PŘEDNÁŠKY O KOUČOVACÍM PŘÍSTUPU V KNIHOVNĚ ÚSTECKÉHO KRAJE

Rádi bychom Vás spolu s KNIHOVNOU ÚSTECKÉHO KRAJE, OKRESNÍ HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ÚSTÍ NAD LABEM OKRESNÍ HOSPODÁŘSKOU KOMOROU DĚČÍN pozvali na přednášky o koučovacím přístupu, které proběhnou ve čtvrtek 11. 05. 2023 v časech 9:00 – 11:30 a 18:30 – 20:00. Nosným tématem je Implementace Byznys koučinku ve firmách v Ústeckém kraji včetně prezentace výsledků. Ranní přednáška je určena těm, kteří rozhodují, bez ohledu na to, zdali jsou na pozici obchodní, manažerské, personální, ředitelské či jiné. Cílem přednášky je vytvořit prostor pro zamyšlení se, na co na všechno by mohl mít vliv jiný přístup, který pomůže od situace si poodstoupit a dodat si odvahy vykročit jinou cestou než dosud.

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY O KOUČINKU

Registrujte se na přednášky a připravte si otázky

Koučka nabádá k tomu, abyste si připravili vlastní otázky, na které byste rádi, aby během setkání zazněly odpovědi. Když je zašlete na e-mail hamplova@centrum-rustu.cz, zvýšíte tak pravděpodobnost, že o nich bude řeč. Ve stejný den v podvečerních hodinách bychom pak rádi nalákali na přednášku Životního koučinku. Zveme na ni všechny příznivce, jež se zajímají o osobní rozvoj. Především pak ty, kteří nemají představu, co by pomocí koučovacího přístupu mohli získat a kam by se díky novému nastavení a zacílené pozornosti mohli posunout.

V koučování, ať už Životním či Byznysovém, je kladen důraz na důvěrné prostředí, na němž je postaveno. Přednášející Ing. Jana Hamplová, PCC je certifikovanou Executive & Leadership koučkou s druhou nejvyšší certifikací Professional Certified Coach (PCC) od ICF a tuto zásadu ctí. A díky vyžádaným souhlasům od svých klientů Vám bude moci prozradit, co klienty na sezení přivedlo, kde a jak se v dané situaci díky koučovacímu přístupu posunuli, v čem se změnilo jejich vidění světa a na co na všechno to mělo vliv

Obě přednášky probíhají v rámci Mezinárodního týdne koučování (ICW2023) a těší nás, že se spolu letos poprvé můžeme potkat na tak krásném a velmi navštěvovaném místě, jako je KNIHOVNA ÚSTECKÉHO KRAJE. Neváhejte tedy. Výše uvedené přednášky jsou otevřeny veřejnosti a jsou po registraci zcela ZDARMA. Je třeba upozornit, že kapacita přednáškového sálu je omezena, proto je nutno vyplnit registrační formulář, který naleznete pod článkem níže.

Těšíme se na Vás.

Registrace na přednášky prosím vyplňte zde:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Osobní údaje
Sdělte nám, jaký počet míst si přejte zarezervovat.
Sdělte nám, jaký počet míst si přejte zarezervovat.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Souhlas s pořizováním a zveřejňováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby knihovny a koučky Jany Hamplové, děkujeme.

KVĚTNOVÉ PŘEDNÁŠKY V KNIHOVNĚ ÚSTECKÉHO KRAJE Read More »

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ ZASTAVENÍ

Nová koučovna 
v centru 
Ústí nad Labem 
právě otevírá

OBJEVTE KOUČOVACÍ PŘÍSTUP A JEHO PŘÍNOSY

NOVOROČNÍ 
ZASTAVENÍ

PRO VŠECHNY BĚHEM ROKU VYTÍŽENÉ DÁMY A PÁNY

Zvu vás do prostoru, kde se budete moci zastavit a nahlédnout do vašich cílů a plánů na rok 2023. Objevit, co vám aktuálně chybí a po čem vnitřně toužíte.

Sdílení

Kdy: V sobotu 28. 01. 2023
V čase: od 16:00 – 18:30
Kde: Ústí nad Labem v ul. Pivovarská 1, pod Café Max
Cena: 1.100 Kč / osoba
Počet míst je omezen, registrace nutná
S sebou karimatku, teplé ponožky a deku na závěrečnou meditaci.

Ing. Jana Hamplová, PCC
Transformační koučka pro týmy a individuální klienty

Osobní údaje pro závaznou přihlášku

 

Ověření

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ ZASTAVENÍ Read More »

NOVINKY, KTERÉ JSEM PRO VÁS PŘIPRAVILA

Co dělá akci nezapomenutelnou

Řada mých klientů i čtenářů se mnou bude jistě souhlasit, že užít si jako účastník dobře připravenou akci, přednášku či kurz, může být mnohdy nezapomenutelný zážitek. Myšleno v pozitivním smyslu samozřejmě. Ti, co mě znají, ví, že sarkasmus a ironie jsou běžně součástí mého vyjadřování, ale toto není ten případ. Jak říká má dcera se silným důrazem v hlase a vážnou tváří „buď seriózní mami“. Tímto slibuji, že chvilku budu.

Jak tomu jít naproti

Pojďme se tedy podívat na to, co dělá povedenou akci nejen nezapomenutelnou, ale současně také propagovanou napříč veřejností s důvěryhodnými a hodnotnými referencemi. Z pohledu účastníka to pro mne začíná již dobrou pozvánkou, osobním sdělením a v hlavě rozběhlou představou, co si z akce lze odnést, lépe řečeno, získat. Já osobně jsem velkou milovnicí fotografie. Vždy ocením záběry z dění, ať už z předešlých ročníků či autenticky zachycené snímky právě chystané akce. Ty zvědavější naopak může uspokojit vpuštění do takzvaného zákulisí či autentická momentka s avizovaným hostem.

Co tedy vlastně od akce očekáváme

 • skvělý začátek
 • zajímavého řečníka
 • v praxi pro nás využitelný obsah
 • podněty k akci
 • prostor pro sdílení či vlastní zapojení
 • příjemné prostředí, které je nové a něčím jiné
 • inspirace v jakémkoli pojetí 
 • a samozřejmě nezapomínejme na občerstvení, zejména je-li přednáška či akce delší než 2 hodiny 
 • jako bonus můžeme pro každého účastníka připravit hodnotnější dárek či malou pozornost

Pro ty, co vyhledávají společnost, jsou hovorní a rádi sdílí, co se v jejich nitru odehrává, bývá třešničkou na dortu energie a nastavení mysli ostatních účastníků. Domů pak odcházejí blažení a na akci, která splní hlavně tento poslední bod ze seznamu, ještě dlouho s úsměvem vzpomínají. 

Jeden z řady výcviků pod mou taktovkou.
________

Děkuji za projevenou důvěru.

Závazek současným i budoucím klientům

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří za celou moji profesní existenci navštívili mé přednášky, výcviky a koučovací prostory na osobní sezení. Nesmírně Vám děkuji za Vaši důvěru a přístup nejen k Vašim nejosobnějším příběhům, ale hlavně za důvěru v mou profesionalitu. Řada z Vás ví, že od ledna tohoto roku mne můžete najít i v nových prostorách v Koučovně Pivovarská 1, v centru Ústí nad Labem. Ty jsou otevřeny pro Vás všechny, kdo se chcete osobně setkat a pracovat na svých změnách, poznávat sebe sama, objevovat Vaše silné i slabé stránky a pracovat na hledání skrytých vzorců a své hlubší transformaci. Prostor nové koučovny Pivovarská 1 by nevznikl bez Vaší podpory a důvěry v koučování jako takovém. S některými jsme spolu ušli již desítky hodin společné práce a já se tímto veřejně zavazuji, že v tomto roce toho  můžete očekávat ještě mnohem více. 

Přihlášky spuštěny

Aktuálně se můžete přihlásit do ročního výcviku, který začíná již v březnu. Ti, co nedočkavě více než půl roku čekali na jeho spuštění se do něj aktivně hlásí. Počet míst je omezen, tak neváhejte! Nese název „Unikátním lídrem díky koučovacímu přístupu“ a více detailů k němu naleznete zde.

Další novinkou jsou i pravidelná setkání se mnou jako transformační koučkou a jsou určená pro celou širokou veřejnost. První lednové se jmenuje „Novoroční zastavení“ a je především pro všechny během roku vytížené dámy i pány. Jak jeho název napovídá, půjde o mentální i fyzické zastavení, díky kterému se můžeme podívat na vzorce a nastavení, kterých si běžně při našem automatickém fungování nevšímáme a přesto ovlivňují mnoho našich rozhodnutí. Máte-li chuť se se mnou profesně i osobně poznat, přihlaste se ZDE. Těším se na Vás! Jana. 

NOVINKY, KTERÉ JSEM PRO VÁS PŘIPRAVILA Read More »

KOUČOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM OTEVÍRÁ

V životě můžeme zaznamenat několik milníků, tedy významných událostí v našich osobních i profesních životech. A ten dnešní, o který se chci s Vámi podělit, je zcela jistě jeden z nich. A proč ne „NOVÁ“, ale „DALŠÍ“ cesta? Protože jsem se na ni podvědomě připravovala již několik let. A teď jsem zkrátka dostala chuť nečekat a SKOČIT.

Poděkování za Vaši důvěru

Během sedmi let, od roku 2016, naši koučovnu v Jílovém u Děčína, navštívily desítky klientů. Práce s Vámi mě nejen velmi vnitřně naplňuje a baví, ale současně vede k tomu, že díky zkušenostem, které jsem prostřednictvím koučovacích sezení s Vámi nasbírala, mohu otevřít novou pobočku v Ústí nad Labem. Tímto nesmírně děkuji za důvěru Vás všech, a že Vás za ty roky bylo spousty. Děkuji za upřímné a cenné reference a hlavně za chuť se dále posouvat a osobnostně růst. Obě pobočky jsou zde pro Vás, využijte je k užitku svému i Vašich zaměstnanců.

Nová koučovna nejen pro týmy a skupiny

Koučovna Ústí nad Labem

Nově otevřená Koučovna Pivovarská, Ústí nad Labem je vhodná jak k individuálnímu koučinku, tak především ke skupinové a týmové práci. Druhotným cílem bylo snížit Vaše finance za pronájem konferenčních sálů, jejichž ceny neustále rostou. Pokud tedy máte tým do 12 osob, je Vám „náš společný prostor Pivovarská“ plně k dispozici pro společnou práci. Jeho velikost je 22m2 + sociální zařízení. V případě potřeby práce ve skupinách můžeme využít další sousedící místnost vhodnou například pro rozhovory. Věřím, že až se zde potkáme, tak si prostor zamilujete stejně jako já.

Koučovna Jílové u Děčína

Sami si vyberte, ve které koučovně se potkáme

Koučovna v Jílovém u Děčína je Vám spolu se mnou i nadále plně k dispozici, ideálně pro setkávání úzkého vedení firmy plus kouč (do 3 osob). Dále vím, že se mezi Vámi čím dál tím častěji najdou i ti, co preferují opustit bezpečné prostory koučovny a touží vyrazit se mnou do přírody v přilehlém okolí. I to zůstává beze změny, bez ohledu na to jaké je venku počasí. Umíme si to spolu užít v horku, větru, dešti i chladu. Snažím se maximálně přizpůsobit Vašim preferencím a přáním. Jen prosím počítejte, že díky tomu, že musím svůj diář nyní více dělit mezi dvě několik kilometrů vzdálená místa, je třeba více plánovat dopředu z Vaší strany. Doporučuji si zamluvit stejné dny a časy, aby se z toho stal návyk pro obě strany a nestalo se Vám, že Váš oblíbený čas bude vyčerpán rychlejším klientem.

Děkuji za Vaši pozornost a těším se na mé současné i nové klienty. Kontaktovat mne můžete na hamplova@centrum-rustu.cz nebo telefonu +420 603 873 579.

KOUČOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM OTEVÍRÁ Read More »

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO TÝDNE KOUČOVÁNÍ

Rádi bychom Vás spolu s Městskou knihovnou Děčín a OHK Děčín pozvali na přednášky o koučovacím přístupu, které proběhnou v úterý 17. 05. 2022 v časech 9:00 – 10:00 a 17.00 – 18:00. Nosným tématem je Implementace Byznys koučinku ve firmách v Ústeckém kraji včetně prezentace výsledků. Přednáška je určena pro ty, kteří rozhodují, bez ohledu na to, zdali jsou na pozici obchodní, manažerské, personální, ředitelské či jiné. Cílem přednášky je vytvořit prostor pro zamyšlení se, na co na všechno by mohl mít vliv jiný přístup, který pomůže od situace si poodstoupit a dodat odvahy vykročit jinou cestou než dosud.

Koučka nabádá k tomu, abyste si připravili vlastní otázky, na které byste rádi, aby během setkání zazněly odpovědi. Když je zašlete na e-mail hamplova@centrum-rustu.cz, zvýšíte tak pravděpodobnost, že o nich bude řeč. Ve stejný den v podvečerních hodinách bychom pak rádi nalákali na přednášku Životního koučinku. Zveme na ni všechny příznivce, jež se zajímají o osobní rozvoj. Především pak ty, kteří nemají představu, co by pomocí koučovacího přístupu mohli získat a kam by se díky novému nastavení a zacílené pozornosti mohli posunout.

V koučování, ať už Životním či Byznysovém, je kladen důraz na důvěrné prostředí, na němž je postaveno. Přednášející Ing. Jana Hamplová, PCC je certifikovanou Executive & Leadership koučkou s druhou nejvyšší certifikací Professional Certified Coach (PCC) od ICF a tuto zásadu ctí. A díky vyžádaným souhlasům od svých klientů Vám bude moci prozradit, co klienty na sezení přivedlo, kde a jak se v dané situaci díky koučovacímu přístupu posunuli, v čem se změnilo jejich vidění světa a na co na všechno to mělo vliv

Obě přednášky probíhají v rámci Mezinárodního týdne koučování (ICW2022), který každoročně probíhá právě za podpory Jany Hamplové a Městské knihovny i tady v Děčíně a Ústeckém kraji. Neváhejte tedy. Výše uvedené přednášky jsou otevřeny veřejnosti,  bez registrace a zcela ZDARMA. Je třeba upozornit, že kapacita přednáškového sálu je omezena, proto přijďte včas, ať máte jistotu, že budete mít své místo.

Těšíme se na Vás.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO TÝDNE KOUČOVÁNÍ Read More »

Ověřeno MonsterInsights