Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

MENTORING PRO KOUČE K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE ACC, PCC

Důležitost mentoringu pro kouče

Jeho absolvování je nezbytné pro připuštění ke zkoušce (viz. podmínky níže). 
Při jeho absolvování zdokonalujete své klíčové kompetence kouče a zvyšujete kvalitu svého koučování.

Komu je mentoring určen

Všem, kteří se připravují k ICF certifikaci ACC nebo PCC.

Mentoring je finanční investice do Vás

Cena je stanovena, dle zkušeností mentora a jeho hodnoty času:
7 setkání po 90 minutách, v časových intervalech 3-4 týdny. Mentoring je navržen tak, aby měl kouč dostatek času zrát a pracovat na svých koučovacích sezeních s klienty (jeho doba trvání je proto minimálně 4 – 5 měsíců, v podmínkách ICF jsou to měsíce 3 a počet hodin s mentorem 10). 

Cena celkem 28.000 Kč (možnost rozdělení do 2 splátek). 

Ing. Jana Hamplová, PCC
Co nabízím:

 • k 01/2024 odkoučováno přes 1.100 hodin s klienty
 • od 01/2024 ředitelka spolku na podporu koučovacího přístupu, Ústí nad Labem
 • pravidelná supervize mé koučovací praxe  
 • pravidelné vzdělávání a desítky hodin studia ročně v ČR i zahraničí
 • od roku 2018 aktivní členkou ICF & Global 
 • zkušenosti v projektech týmových i individuálních 
 • v 01/2023 otevřena nová pobočka koučovny pro individuální klienty
  v 09/2023 pro práci s týmy 
 • 4 roky vlastní sebepoznávací výcvik leadershipu (jedinečný program v Ústeckém kraji)
 • přednášky pro veřejnost na témata o koučování 
 • externí působení jako Executive & Leadership Coach v několika organizacích v Ústeckém kraji a v Praze

Podmínky pro získání certifikace ICF, které musí žadatel doložit a splnit

 • minimálně 10 hodin mentorského koučinku s jedním nebo více mentory kouči.
 • Mentor přitom musí být držitelem platné ICF certifikace na úrovni vyšší než koučovaný a splňovat požadavky na odbornou způsobilost. 
 • Mentoring musí probíhat po období minimálně 3 měsíců, aby zde byla možnost věci pozorovat a uvést do praxe. Cílem mentoringu je zdokonalení se v klíčových koučovacích kompetencích 
 • je třeba doložit akreditované vzdělání kouče ICF 
 • počet odkoučovaných hodin 
 • úspěšně splnit testové otázky

V případě zájmu mne kontaktujte

Ověřeno MonsterInsights