Centrum osobního růstu Děčín

TÝMOVÝ KOUČINK

  • LEPŠÍ VZTAHY V TÝMU, SE ZÁKAZNÍKY I OBCHODNÍMI PARTNERY
  • POCHOPENÍ ROLÍ, KOMPETENCÍ, VLIVU I ZODPOVĚDNOSTI
  • ROZDÍLNOST STYLU VEDENÍ
  • ZPĚTNÁ VAZBA – PODPORA – MOTIVACE 

KOUČOVNA VELESLAVÍNOVA 1, ÚSTÍ NAD LABEM
Sídliště Skřivánek, Dům techniky, 1. patro kancelář č. 220

Váš vůz můžete zaparkovat v zadní části na parkovišti za budovou, 
pro vstup využijte přední vchod, děkujeme.

ING. JANA HAMPLOVÁ, PCC

Transformační koučka pro týmy a individuální klienty. Odkoučováno přes 1.100 hodin s klienty. 

Pojďme se setkat, tel.: +420 603 873 579.