Centrum osobního růstu Děčín

Life koučink

Kouč je zde pro Vás, aby Vám poskytl bezpečné prostředí. Vše vyřčené podléhá etickému kodexu, kterým se profesionální kouč řídí a ke kterému se zavazuje. 

Máte pocit, že si s některou životní situací nevíte rady?
Potřebujete si utřídit vlastní myšlenky, získat nadhled nad svou situací?

Pokud je to pro Vás právě aktuální, přečtěte si něco o tom, co je koučink, a jak Vám dokáže pomoci ze situace, ve které jste.

Práce kouče a jeho úloha

Pozice kouče jednoznačně patří mezi pomáhající profese. Kouč je pomoc, podpora. Nejedná se o konzultanta či poradce, ale o profesionála, který pomocí naslouchání Vašeho příběhu a správně zvolených otázek, Vás dokáže dlouhodobě namotivovat. Jeho práce spočívá ve správném nasměrování k tomu, abyste Vy sami nalezli svůj vnitřní potenciál, svůj správný směr, cestu a cíl na který se zaměřit.

Kouč Vám pomůže vhodně nastavit malé kroky tak, abyste je reálně dokázali zvládnout, netrpěli neúspěchem a myšlenkou ve Vaší neschopnost. To se může stát v případě, že člověk vyhledá poradce či konzultanta, který často poukazuje na Vaše chyby a vrací se do minulosti. Kouč se zaměřuje na přítomnost a budoucnost. Vyzdvihuje Vaše přednosti a hledá s Vámi společně Váš potenciál. S koučem Vás čeká vhodné nastavení akčního plánu, na základě Vašich sdělených zkušeností. Práce kouče je Vám naslouchat a samozřejmostí je pocit vcítění a plné porozumění Vaší situace.

Máte o sobě pochyby?
Chybí Vám vize či odvaha se do ni pustit?
Rádi Vám budeme oporou.

Jsem toho názoru, že i kouče je třeba si správně vybrat. Ne každý Vám bude vyhovovat a je třeba, abyste se při sezení dokázali uvolnit a sdílet Vaše myšlenky a potřeby. Proto je pro Vás připravena možnost setkat se s koučem na 1/2 hodiny ZDARMA a vyzkoušet zda-li si ladíte. Těším se právě na tu Vaší cestu a bude mi ctí, jít po ní s Vámi.
Ing. Jana Hamplová, PCC, Vaše osobní koučka

Rádi byste se o koučinku dozvěděli více?
Domluvte si schůzku na nezávazné půl hodinové sezení ZDARMA a zeptejte se na vše, co Vás zajímá.