Centrum osobního růstu Děčín

Kdo je kouč a co dělá

Kdo je to kouč

Kouč je člověk, který Vám především naslouchá a pomáhá Vám ať už v osobním, tak pracovním životě určit si Vaše priority. Díky otázkám, které Vám pokládá, byste si měli minimálně po jednom až dvou sezení ujasnit, co je pro Vás vlastně v životě důležité, co chcete a po čem toužíte.

Kouč je Vaše zrcadlo, díky kterému můžete přijít na to, v čem jste dobří, co už umíte a jak toho můžete v životě využít.

Kouč není poradce ani konzultant, nedostanete od něj žádné rady, jak máte naložit se svým životem či situací, ve které se právě nacházíte. Kouč Vám však pomůže k tomu, abyste Vy sami našli vhodné řešení či způsob, jak můžete dosáhnout toho, po čem toužíte.

 

Práce kouče a jeho úloha

Pozice kouče jednoznačně patří mezi pomáhající profese. Kouč je pomoc, podpora. Nejedná se o konzultanta či poradce, ale o profesionála, který pomocí naslouchání Vašeho příběhu a správně zvolených otázek, Vás pomůže se dlouhodobě namotivovat.


Práce kouče je Vám naslouchat.
Samozřejmostí je pocit vcítění
a plné porozumění Vaší situace.

 

Jeho práce spočívá v tom, aby Vám kladl takové otázky, které Vás přimějí k zamyšlení. Pomocí nich pak nasměrujete své myšlenky tak, abyste Vy sami nalezli svůj vnitřní potenciál, svůj správný směr, cestu a cíl na který se zaměřit.

Kouč Vám pomůže vhodně nastavit malé kroky tak, abyste je reálně dokázali zvládnout, netrpěli neúspěchem a myšlenkou ve Vaší neschopnost. To se může stát v případě, že člověk vyhledá poradce či konzultanta, který často poukazuje na Vaše chyby a vrací se do minulosti.


Kouč se zaměřuje na přítomnost
a budoucnost. Zrcadlí Vaše
přednosti a hledá společně
s Vámi Váš potenciál.

 

Jak poznáte kvalitního kouče

Při tzv. “nulté schůzce” se poprvé setkáte s koučem a máte možnost zjistit, zdali je to člověk, ke kterému si můžete nalézt důvěru a otevřít se mu.

Jedná-li se o témata týkající se Vašeho osobního života, či pracovní roviny, je důležité, abyste se cítili natolik pohodlně a sdělili kouči vše, z čeho máte obavy, ale i jaké máte sny, vize a cíle, ať už se týkají čehokoli.


Budování vztahu a důvěra
je v koučinku klíčová.

 

Kouč je vázán přísným etickým kodexem a zachovává mlčenlivost o obsahu informací z každého sezení. Samozřejmě budování vztahu a důvěry je určitý proces a každý klient potřebuje čas, který je individuální. Klient má tolik času, kolik potřebuje. Kouč je zde trpělivý a nevyvíjí na klienta žádný tlak.

Kvalitní kouč se pozná podle toho, zdali i on sám na sobě pracuje a prochází osobním, ale i profesním rozvojem. Je důležité, aby kouč, kterého Vy si sami vyberete, měl náležité vzdělání, tedy absolvoval potřebný výcvik a získal certifikaci, která spadá pod asociaci dohlížející právě na dodržování stanoveného etického kodexu.


Kvalitní kouč se věnuje nejen svým klientům,
ale také sám sobě, svému
osobnímu i pracovnímu rozvoji.

 

Kouč by neměl být v žádném případě považován za konzultanta či poradce. Rozdíly mezi nimi si můžete přečíst zde .

Žádný kouč za Vás nevyřeší Vaše problémy. Je jen na Vás, jak se k situaci postavíte a zdali dojdete k uvědomění, že “moc” měnit, máte ve svých rukou jen Vy.