Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

Reference

Koučování s Janou Hamplovou mi pomáhá se zastavit a v klidu se podívat na věci z jiného úhlu pohledu. Koučovací přístup nepřichází s jednou odpovědí, ale naopak díky němu společně najdeme mnoho dalších otázek, které pomohou se nad problémem zevrubněji zamyslet. Stejně jako u cvičení, aby došlo ke změně nebo k nějakým výsledkům, musí to chvílemi i bolet. Tím myslím, že uvědomit si některé věci nebo je i vyslovit nahlas může být zpočátku nepříjemné a mnohdy plné emocí.
Beru koučování jako proces, který mi pomáhá dostat odpověď na otázku, kterou mé podvědomí na základě zkušeností už dávno zná, do vědomí a moci pak jednat.

Mgr. Martin Pošta, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport

S paní Janou se mi vždy příjemně pracuje. Je intuitivní, naslouchá, v mém hlase slyší i to co je „mezi řádky“ a dokáže ve mně tak najít skryté otázky i odpovědi. Jsem vděčná, že mě umí navést, abych si uvědomila, co od života chci. Pracovali jsme již několikrát na koučování v pracovní i osobní úrovni a vždy jsem si tak mohla uvědomit, co je staré, co nové chci a co chci kdy a jak změnit. Věci se vždy tak nějak dějí i nahodile, i osudově a díky paní Janě a jejímu koučinku se v těchto stezkách vlastního života lépe orientuji. Koučování s Janou doporučuji každému, kdo potřebuje milé, něžné a konstruktivní navedení a vím, že jej určitě najde.

Táňa Taliesi Ratajová, grafička a designérka
společnost Taliesi
CELODENNÍ TÝMOVÝ A SKUPINOVÝ KOUČINK

Díky přednášce paní Hamplové a celodennímu programu o koučování, jsem měla možnost ujistit se, že řeším věci správně. Zmiňované otázky se pokusím aplikovat na pracovní tým jako napříkad „Co potřebujete, abyste do práce chodil/a rád/a?. Tento program a koučovací přístup bych doporučovala zejména pedagogům.

S poděkováním

Ing. Miroslava Poskočilová, ředitelka zámku Děčín

Setkávání s  Janou mi ukázala, jak se na věci a problémy dívat z jiné perspektivy.  Umím teď pracovat se situacemi tak, že rychleji zhodnotím, co mi přinese větší nadhled a jiný přístup a co všechno to může ovlivnit, když se vrátím k předchozímu, původnímu nastavení. Janu jako koučku velmi doporučuji, stoprocentně a empaticky naslouchá a má otevřený a přátelský přístup.

Naučila jsem se klást otázky druhým, ale zároveň i více naslouchat. Zaměřit se více na sebe a svůj osobní rozvoj. Získala jsem zdravé sebevědomí i nové příjemné poznatky o sobě, které teď umím využít nejen ve svůj prospěch, ale také ve prospěch celého týmu. Ujasnila jsem si své osobní cíle a cesty i způsoby jejich naplnění.

Jsem přesvědčena, že tento typ navázání spolupráce s Janou je vhodný pro každého, kdo řídí organizaci, zabývá se vedením lidí nebo chce docílit například efektivnější komunikace se svým okolím.

Mgr. Helena Králíčková, ředitelka Mateřské školy Liliová, Děčín

Janu jsem vyhledal na základě problému, u kterého jsem cítil, že ho sám, bez vnější pomoci vyřešit nezvládnu. Zajímavé uvědomění přišlo po několika sezeních, kdy jsem dostal otázku, jak plní koučink svůj účel? V tu chvíli jsem musel trochu přemýšlet a vzpomínat, s čím jsem vlastně přišel. Každé sezení jsem totiž bral jako nesmírně cenné a prospěšné. S Janou jsem měl možnost se zastavit a začít sledovat svou situaci z jiného úhlu pohledu. Objevit věci, které jsem předtím neviděl nebo neměl důvod pozorovat. Pod vedením zkušené koučky teprve začnete rozkrývat věci, které vedou k řešení vašeho problémů. Rozvíjíte se a rostete směrem, kterým chcete a který Vám najednou začnete dávat větší smysl.

Jana působí nejen pozitivně a příjemně, ale má také smysl pro humor a hlavně si umí získat důvěru, což vnímám jako nejdůležitější, absolutní základ. Díky jejímu přístupu a profesionální práci jsem pochopil, co je stav flow, co je komfortní zóna a co dělat, pokud chci něčeho dosáhnout / něco změnit – opustit komfortní zónu. Vrátil jsem se k životnímu stylu, který jsem měl rád a vlastně z neznámého důvodu jsem ho opustil. Začal jsem přemýšlet jinak, tedy alespoň v určitých situacích – už to není jen o tom, že „musím“, ale často, že „chci“.

Jak jsem se mohl sám přesvědčit, koučovat je možné člověka v jakékoli oblasti, ať profesní tak osobní. Koučink bych tedy doporučil především těm, kteří mají motivaci/potřebu se zlepšovat, posouvat se a dělat progres. Dále pak lidem, kteří mají nějaký konkrétní problém nebo výzvu, u kterých cítí, že je sami nezvládnou.  

Petr Horáček, Regional Sourcing Category manager for Mechanics, KONE Corporation

PRAVIDELNÝ 1/2 DENNÍ TÝMOVÝ KOUČINK

Ke koučinku jsem se dostala jen náhodou, jelikož pracuji v neziskovém sektoru a na koučink prostě v našem rozpočtu není místo. Po supervizích, které se v sociálních službách realizují, jsem neměla moc velká očekávání. O to více mě koučink překvapil. Měla jsem možnost s paní Janou absolvovat tři setkání, přičemž dvě byla společná se sociálními pracovnicemi. Koučink celkově týmu prospěl, spatřuji jen samá pozitiva. Zlepšilo se naše pochopení, komunikace a i otevřenost mezi námi. Jako velký úspěch vidím, že sociální pracovnice pochopily, že chyby se v práci stávají a že není potřeba se za ně stydět, a že je to pro ně osobně možnost dalšího rozvoje. Zajímavé bylo, že si člověk dokáže uvědomit své slabé stránky a má možnost je díky koučinku zlepšovat. Nejde jen o zlepšování, jde o aktivní zlepšování tady a teď, což vede k tomu, potřebné začít řešit okamžitě. Koučink je podle mne vhodný pro pracovníky sociálních služeb a pro další pomáhající profese.

Moc Vám děkuji Jano za strávený čas se mnou a mým týmem. Děkujeme za Vaše pochopení a úsilí najít nám vhodnou cestu, jak naše služby poskytovat ještě lépe.

Michaela Zdzdibelová, DiS., vedoucí Centra
„Rodina v tísni“, Charita Most

„Na prvním sezení jsem tápala a nevěděla, na co přesně se chci zaměřit. Následně ve spolupráci s Janou jsem během prvních 45 minut našla hned několik témat. Ty neustále rozvíjíme a jdeme do jejich větší hloubky. Sezení s Janou jsou pro mě vždy obohacující a cítím se po nich plná energie. Zaměřujeme se zejména na zlepšení v pracovní oblasti, kde jsem posun vnímala už po několika on-line setkáních. Koučovací přístup mi ukázal, že se mohu na věci začít dívat z jiného úhlu pohledu. Navíc díky zvýšené důvěře v sebe si troufám na nové příležitosti a výzvy, které přicházejí (například práce s týmem). Koučink určitě doporučuji všem, kdo mají i jen pocit, že se chtějí posouvat dál a pracovat na sobě. Díky podpoře se totiž do věcí pustíte s větší chutí a odhodláním. 

Martina Zelenková, Customer Care Specialist, SCUK 

Požádala jsem o zpětnou vazbu na koučink Martiny také Andreu, její přímou nadřízenou ze Scuk.cz.

V čem konkrétně vidím posun po vašich sezeních? 

Z málo průbojného člověka, který měl vždy před každou větší změnou obavy, se postupně stává člověk, který se nebojí přicházet s nápady a zkoušet nové výzvy. Nejprve si Marťa zkusila převzít vedení jednoho menšího projektu. Už tam byl vidět obrovský posun v mindsetu. Také se posunula ve zdravé asertivitě a umí lépe nastavovat hranice v komunikaci s kolegy. Zároveň působí v týmu i jako uklidňující článek, který má neuvěřitelně lidský přístup. Když se později naskytla možnost ji nabídnout moji pozici, vůbec jsem neváhala. Věřím, že bude tím pravým leadrem pro náš tým. Těším se, kam dál se posune. 

Andrea Moravcová, Junior teamleader, Scuk.cz

Janu jsem si jako koučku vybrala na doporučení svého blízkého přítele. A protože věřím na word of mouth,  její služby s klidným srdcem doporučuji dále.

Před několika lety jsem se nacházela v období kdy jsem cítila, že potřebuji najít samu sebe, zapracovat na svém sebevědomí a sebeuvědomění. Koučink s Janou mi dodal potřebný klid a sílu vymanit se z kruhu pochybností. Dodnes se ráda vracím k některým technikám, které mě naučila. 

Kristina, obchodní zástupkyně na volné noze

Při nabídce ze strany vedení si člověk možná řekne: „ach jo, zase nějaká novinka, vždyť předtím to šlo taky a nikdo nikoho nekoučoval“. Doporučuji však nezavrhnout, ale vyzkoušet. Přes mé prvotní pochyby se dělo ve zkratce a ve spolupráci s Janou následující:

  • Poznal jsem zase o trochu lépe sám sebe a svojí úlohu ve firmě.
  • Zaměřili jsme se na podstatné věci vedoucí k zefektivnění pracovního výkonu.
  • Probrali některé z problémů a nalezli optimální řešení (popř. aspoň cestu k řešení).
  • Ujasnil si co je potřeba změnit v organizaci výroby, koho více zapojit a kdo co musí dělat, aby celé soukolí fungovalo lépe.

Můžu říct, že Jana je dobrá „nakopávačka“ – tedy člověk, který dokáže správně nasměrovat a poradit. Pomůže vám vyřešit, ale nevyřeší za vás – to není cílem. Dovede vás k tomu, abyste sami dokázali, co potřebujete a uvědomili si, co vlastně chcete. Položí správné otázky a když se vše zadaří, směřujete tam, kam chcete anebo zjistíte, že směr, kterým momentálně kráčíte není to, co od života (profese) očekáváte a je tedy potřeba udělat změnu (se kterou vám také dokáže pomoci).Můžete se spolehnout, že vše je důvěrné, profesionální a během koučování jsem neměl žádné negativní pocity.   Jedná se komunikaci dvou osob či osobností na stejné úrovni, nemáte pocit, že by vás někdo poučoval či učil. A nakonec neoficiálně a zcela genderově nekorektně Jana je navíc „fešná baba“ takže koučování je prostě radost.

Karel Bílek, vedoucí výroby WEFA Bohemia s.r.o.

Koučink jsem absolvovala poprvé a to v rámci výkonu své profese a především díky projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Měla jsem možnost zažít individuální a také skupinový koučink. Každé setkání s paní Hamplovou bylo příjemné a obohacující. Díky koučinku jsem lépe rozvinula svůj Time management a více jsem začala s kolegyněmi sdílet své pocity a zkušenosti. Také jsem zjistila, že má smysl posouvat své pomyslné hranice, vyzdvihnout veškeré klady a také využít negativa a předešlé zkušenosti k pozitivní změně.

Mgr. Veronika Schultzeová, DiS. vedoucí sociální pracovnice, Charita Most

Jednoho dne jsem došla na rozcestí. Stála jsem tam a nevěděla kudy kam. Byla jsem z toho zmatená, nervózní, … Co se mi to stalo? Proč nevím kudy pokračovat? Jakou cestou se vydat? Kam chci vlastně dojít a z čeho se v životě radovat? Na tyto a další otázky, hledám společně s koučkou Janou odpovědi. Moc mi pomáhá v ujasnění si základních myšlenek a stanovení cílů. Cesta k nim, se  hledá daleko snáz. Spolupráce ze strany Jany je aktivní, věcná, povzbudivá, pozitivní. Moc mě baví, dodává energii pracovat na sobě a cítit se lépe. Z našich sezení odcházím uvolněná a rozhodnutá splnit to, k čemu jsem se pod vedením kouče sama zavázala. Jani děkuji. Váš zájem o problematiku vnímám jako opravdový a to je to, co mě na Vás baví. A na příští schůzku se obzvlášť těším.

Jana, Česká Kamenice

 

Koučink bych z vlastní zkušenosti doporučil i ostatním. Těm, kteří mají strach a předsudky z možného “poučování” musím sdělit, že takové obavy nejsou na místě. Již první schůzka odstranila mé pochybnosti – nejedná se o roli „pacient a lékař, nýbrž o velmi příjemný dialog na téma, se kterým klient ke kouči přijde. Osobnímu tématu odpovídá stoprocentní  osobní přístup ve velmi příjemném prostředí. Od našeho prvního setkání s Janou, jsem cítil velkou důvěru, která pomohla k tomu svěřit se a pracovat na změnách, které mě již delší dobu trápily (a se kterými se obvykle tak snadno nesvěřuji). Po absolvování několika sezení, se má důvěra ve Vás, jako kouče ještě prohloubila. Spolupráce s Vámi mi umožňuje občas se zastavit a podstatné záležitosti neodkládat. Díky koučinku mohu zamýšlené kroky, ať v osobním životě, tak i v pracovní oblasti rychleji a důsledněji realizovat, a za to velice děkuji.

Ing. Petr Sedláček, obchodník

Jana na mě působí velmi příjemně a mile. Atmosféra při sezení je vždy uvolněná a nenucená. Díky Business koučinku jsem dostal nový náhled na palčivé problémy a zároveň získal nové dovednosti, které využívám při obchodním jednání. Koučink bych všem doporučil, protože jsem si sám osobně vyzkoušel, že je to dobrá možnost, jak se pohnout z mrtvého bodu a posunout se dál. Vždy jsem byl otevřený novým zkušenostem a jsem proto rád, že jsem mohl vyzkoušet i Business koučink pod vedením Jany. Velmi si vážím vzájemné důvěry mezi klientem a koučem. Pokud chce člověk sám na sobě začít pracovat, je koučink dobrým nástrojem, jak na to.

Libor Maška, YOURDESIGN s.r.o.


Paní Janě děkuji za pomoc a podporu v době, kdy jsem to nejvíce potřebovala. (Paní Marie, využila službu naslouchání).

Marie, Děčín

Chtěla bych moc poděkovat Janě za pomoc v nejtěžší chvíli. Vyslechla mou bolest, kterou cítím ze ztráty milovaného člověka a ukázala mi možnou cestu, kterou se vydat a smířit se s tím, co osud dal. Teď už vím, že každá ztráta někoho koho jsme milovali a opustil nás, by se měla prožít. Bolí to pořád, někdy mám pocit že mě ta bolest zlomí, ale je mi po našem rozhovoru mnohem lépe. Pomohla jsi mi se znovu najít, tu bolest lépe nést a být silná. Ani slova „děkuji ti“ nedokáží vyjádřit, jak moc jsi mi pomohla.

Lucka, 27 let  využila službu naslouchání

Koučink jsem zažil poprvé a právě v době, kdy jsem potřeboval se v životě rozhlédnout, jsem paní inženýrku potkal. Někdo hledá sám, někoho si situace najde sama a pak potká… Její  velmi laskavý přístup s pochopením a zároveň kritické hodnocení toho, co mi v životě komplikovalo další cestu mě oslovil a naplňoval nadějí, že bude lépe a ono se tak během času postupně stalo. Později jsem poznal i jiné odborníky, ale na paní Janu s vděčností velmi rád vzpomínám a dodnes si občas voláme nebo píšeme, „jen tak“. Pomohla mi měnit náhled na „dění“, nasměrovala a lehce „foukla do plachet“. Během sezení a vnímání energie paní Jany jsem cítil vřelost a chtění mi pomoci a vyřešit problém. Během času jsem pochopil, že nikdo za mě nic neudělá, ale je velmi důležité, kdo mě provází a jak. To je hodně důležité, protože bez důvěry v kouče a jeho osobního nasazení, chtění, je to jen ztráta času. Proto není kouč jako kouč a je nutné dobře vybírat a vnímat koho u sebe máte.Tuto službu bych bez váhání každému doporučil. Všichni něčím strádáme, něco řešíme, ale mnoho z nás nevidí co se děje „z venku“ a to nás nutí se točit v kruhu nebo se propadat. Důsledky zřejmě vidíte sami. Vystoupení z toho kruhu je jako sejmutí šátku z očí. Pak můžete cokoliv chcete a co je pro vás připraveno. Obavy z koučinku jsou zbytečné. Cokoliv co neznáme, budí strach. Jenže strach je v životě největší brzda, protože pak nikdy nemůžeme poznat a porovnat jiné. Je to jako dětí, když ze strachu nechtějí ochutnat dobré jídlo, které neznají. Vždyť je to škoda! Nemohu nic ztratit, jen zůstat tam kde jsem… Dnes se divím tomu, že jsem s koučinkem nezačal dříve. Mohl jsem víc a dříve vidět, vědět a jinak jednat, pracovat, přemýšlet. Mohl jsem už dávno jinak žít!  Život je vývoj, neustálá změna a je úžasné se toho účastnit. Jenže jsem o tom moc nevěděl, neznal a hlavně, nezkusil.

Mudr. Jan Řízek, lékař

Paní Hamplová na mě působí velmi mile a profesionálně. Z hodin, které jsme spolu strávili je vidět, že má velké zkušenosti a ví o čem mluví. Díky koučinku jsem byl schopen zjednodušit některé zavedené postupy a získal jsem větší sebevědomí při oslovování nových klientů. Ze svého pohledu, bych koučink doporučoval. Je na každém, zda se chce zlepšovat nebo stagnovat a myslet si, že vše dělá správně. V době, kdy jsem ještě pracoval jako učitel, jsme jezdili se školou na spousty školení. Nyní jsem zažil hodiny koučinku. Mezi školením a koučinkem je obrovský rozdíl v osobním přístupu a řešením vlastního problému. Při školení se dostanete ke slovu jednou maximálně dvakrát. Kdežto při koučinku jste ve stálém kontaktu a konverzaci, řešící pouze mě a můj daný problém. Kouč naslouchá a pomáhá tam, kde vidí prostor ke změně.

Tomáš, obchodní zástupce, Děčín
Ověřeno MonsterInsights