Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

PRVNÍ SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ​

SDÍLENÍ A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ V BEZPEČNÉM A DŮVĚRNÉM PROSTŘEDÍ

Cítíte se být na řadu rozhodnutí sami? Vnímáte velkou tíhu Vašich rozhodnutí? Nabízíme osobní setkání v Ústí nad Labem, kde si sami najdete vlastní řešení. Nebuď na to sám/sama. Přijď si pro to co ti chybí.

Kdy:  ve středu 22.05.2024
Čas:  16:00 – 18:00, příchod nejpozději v 15:55
Kde:  sídliště Skřivánek, koučovna Veleslavínova 14, Dům techniky, místnost 220
Cena: 1 100 Kč

sdílení v bezpečném prostředí

Pozor, počet mít je omezen na malou skupinu do 7 osob. Nutná registrace a úhrada předem, viz. formulář níže.

Obsah živého setkání:

 • vzájemné představení
 • vysvětlení vedení skupiny pomocí Bálintovy metody, koučovací otázky bez kritiky a hodnocení 
 • představení dobrovolníka a jeho téma
 • samotný proces vedený jasnou strukturou, která má pomoci při objevování nového úhlu pohledu a hledání řešení
 • zhodnocení účastníkem, který téma přinesl 
 • závěr a ukončení 

CÍTÍTE SE BÝT NA ŘADU ROZHODNUTÍ SAMI?

Skupina je vedena podporujícím způsobem, bez kritiky a hodnocení klienta, tzv. Bálintovskou metodou.

Balintovská (psáno též Bálintovská) skupina je skupinová metoda řešení problému či situace. Tyto skupiny se od roku 1961 hojně využívají v psychoterapii  i supervizi díky Michaeleu Balintovi (původním jménem Bálint Mihály).

Naše podoba balintovské skupiny se skládá z max. 7 účastníků a jedné zkušené koučky ve vedoucí roli. Jednotliví účastníci přinášejí do skupiny své vlastní životní situace, se kterými pak následně skupina pracuje. Za jedno setkání lze během 2 hodin takto probrat maximálně 2 případy. Vše podléhá mlčenlivosti a ze skupiny se nic neodnáší. 

SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

POJĎME O VĚCECH MLUVIT A NEDĚLAT Z NICH TABU

ŽIVOTNÍ TÉMATA

Rádi byste s někým sdíleli svůj příběh? Ulevili Vaší duši? Našli si vlastní řešení na Vaší situaci v podporujícím a bezpečném prostředí bez soudu a předsudků? Přijďte mezi nás.

Setkání je určeno

 • Pro ženy i muže (bez omezení). 
 • Místo konání: KOUČOVNA VELESLAVÍNOVA 1, ÚSTÍ NAD LABEM (Sídliště Skřivánek). K zaparkování Vašeho vozu můžete po dobou našeho setkání využít parkoviště za budovou. Pro vstup využijte přední vchod, 1. patro, rohová místnost č. 220.
 • Pravidelná setkání: 1x za měsíc (den a hodina se upřesní podle možností zájemců).
 • Časová dotace: 2 hodiny Cena za osobu: 1.100 Kč
 • Podmínkou je nutná rezervace a úhrada za setkání předem na účet.

Těžká rozhodování

 • v osobním i pracovním životě
 • ve vztazích, nejen partnerských
 • uvědomění, kým chceme v životě být
 • hledání životního stylu
 • nelehké věci z důvodu onemocnění vlastního či jiného člena v rodině, přátel, známých
 • vedle koho chceme strávit zbytek života aj.

Ať už je Vaše téma jakékoli, vyplňte rezervaci a přihlašte se. Ve středu 22. 05. v 16:00 se na Vás budeme těšit, Jana. 

ZÁVAZNÁ REZERVACE

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno:
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Máte-li jakékoli dotazy, volejte +420 603 873 579. Těším se na Vás, Jana Hamplová.

Rychlá úhrada přes QR kód

Částka:  1 100 Kč
Účet:      4000190359 / 0800
Majitel účtu: Ing. Jana Hamplová
Do textu uveďte Vaše telefonní číslo na které Vás budeme obratem kontaktovat.

PRVNÍ SDÍLENÍ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ​ Read More »

PO 50+ STÁLE AKTIVNĚ V PODNIKÁNÍ (FINANCOVÁNO ESF A OP ZAMĚSTNANOST+) 

Po 50+ stále aktivně v podnikání

Máte na to! Buďte úspěšnou podnikatelkou!​

Ve spolupráci s experty z hospodářské komory, s profesionální koučkou, s odbornými lektory a mentory jsme pro Vás připravili jedinečný program pro PODNIKATELKY 50+, který je pro všechny účastnice bezplatný a je plně financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci OP Zaměstnanost plus (CZ.03.01.02/00/22_037/0002260).

Objevte s námi radost z podnikání v každém věku.

Necháváme za nás mluvit data

Uvědomujeme si, že právě ve věku 50+ se podnikatelky velmi často potýkají se zažitými stereotypy, které neumožňují dostatečně reagovat na změny v pracovním, ale i osobním životě. Potkávají stejné kolegy, přátele, konkurenty a začínají mít pocit, že všechno se v jejich životech „stále opakuje“. Není energie, ale ani vize, jak a kam posunout své podnikání a osobní život. Chcete-li znát důvody proč EU podporuje projekty, jako je ten náš, najdete je ke stažení zde

Dole u videa pro lepší obraz a kvalitu zvolte HD. Předem děkujeme za sdílení i palec u videa. 

Co nabízíme

Pomůžeme Vám posunout Vaše podnikatelské cíle na další úroveň a znovu objevit radost, pohodu a jistotu ve svém podnikání i životě. Program našeho projektu pomůže účastnicím objevit, jak opět začít „myslet mladě“, a to nejen v podnikání! Jak si znovu nastavit a nastartovat podnikatelské cíle a mít lepší pracovní, ale nakonec i osobní výsledky.

Díky projektu podnikatelky objeví, jak pracovat se sebe samou. Náš interaktivní vzdělávací program zvýší úroveň dovedností a znalostí a rozvine tak potenciál podnikatelek  v oblastech jako je:

 • online marketing, online reklama, sociální sítě v podnikání, social media monitoring
 • moderní přístup k financím v podnikání, dotace, aktuální změny v daňovém a důchodovém systému
 • asertivita, zvládání konfliktních situací, prezentační dovednosti atp.

Účastnice projektu si za podpory profesionální koučky nastaví individuální plány rozvoje a stanoví své individuální cíle. Zkušení lektoři a mentoři podnikatelky obohatí o praktické tipy, které fungují. Ve vzdělávací části získají účastnice další nástroje, které jim pomohou dosáhnout nově stanovených cílů.

Leták projektu ke stažení zde

Co získáte zapojením do projektu

 • interaktivní vzdělávací program (teoretická a praktická část)
  (hodnota vzdělávacích kurzů ve výši 12 000 Kč na osobu je plně hrazena z dotace)
 • 12 hodin individuálního koučinku, vč. vytvoření a práce v rámci individuálních plánů rozvoje pro každou z účastnic
  (hodnota koučovaní ve výši 48 000 Kč na osobu je plně hrazena z dotace)
 • profesionální poradenství expertů hospodářské komory
  (plně hrazeno z dotace)
 • workshop zaměřený na networking
  (plně hrazeno z dotace)
 • možnost zapojit se do soutěže o výhru 10 000 Kč zanejvětší rozvojový krok“

Projekt je určen pro podnikatelky ve věku 50 a více let (OSVČ a mikropodnikatelky), které zároveň splňují tato kritéria:

 • podnikání bylo založeno před rokem 2021
 • mikropodnikatelky, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejichž majetek nebo příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
  •  

POZOR POČET MÍST JE OMEZEN!
POUZE 40 Z VÁS MŮŽE PROJÍT PROGRAMEM.

Galerie

Konferenční prostory, ve kterých bude probíhat teoretická a praktická část vzdělávání programu „Po 50 stále aktivně v podnikání“ se nachází v sídle Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, ulice Masarykova 3488/1, v Ústí nad Labem. Tyto prostory jsou pohodlně dostupné MHD ÚL (zastávka Divadlo) s možností parkování v OC Fórum. 

Na individuální koučink Vás pozveme do koučovny, která se nachází v ulici Veleslavínova 14, sídliště Skřivánek v Ústí nad Labem. Váš vůz můžete pohodlně zaparkovat na parkovišti v zadní části za budovou Domu techniky. Pro vstup využijte přední vchod budovy, po schodech do patra, pravá rohová místnost č. 220.

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem, ulice Masarykova 3488/1, centrum Ústí nad Labem, ideálně dostupné MHD ÚL (zastávka Divadlo), včetně možností parkování např. v OC Fórum. 

Na individuální koučink se pak, prosím, dostavte do koučovny, která se nachází v ulici Veleslavínova 14, sídliště Skřivánek v Ústí nad Labem. Váš vůz můžete pohodlně zaparkovat na parkovišti v zadní části za budovou Domu techniky. Pro vstup využijte přední vchod budovy, po schodech do patra, pravá rohová místnost č. 220.

Termíny aktivit budou navrženy tak, aby vyhovovaly všem zapojeným účastnicím.

01 – 02/2024         nábor účastnic do projektu
       03/2024           diagnostika s koučem – 90 min   (povinné pro všechny účastnice)
04 – 07/2024         vzdělávání (teorie) – každý měsíc 5 hodin (povinné pro všechny účastnice)                                                  vzdělávání (praxe) – každý měsíc 5 hodin
                            –      individuální koučink – každý měsíc 2x 90 min (povinné pro všechny účastnice)
                            –      poradenské dny – dvě dopoledne a dvě odpoledne v měsíci 
                            –      workshop – červenec 2024

Každá z účastnic má možnost si z programu projektu vybrat ty části a témata, které ji zajímají – výhodou je absolvovat program celý. Zapojené osoby by však měly splnit účast v programu alespoň 40 hodin (viz. 04 – 07/ 2024).

Součástí programu je i možnost účastnit se konzultačních dnů, kde budou mít  podnikatelky možnost pod vedením expertů z hospodářské komory konzultovat dotazy z oblasti podnikání jako je legislativa, dobrá praxe, kontakty na potenciální obchodní partnery, dodavatele, networking, přeshraniční spolupráce, dotazy na podnikání v Německu a hledání obchodních partnerů v Německu.

Teoretická část:
Nejčastější chyby v podnikání jsou ty, o kterých nevíte. Ukážeme Vám, jak se vyhnout nástrahám, které na Vás číhají v daních, účetnictví, fakturaci, smlouvách nebo cenotvorbě. 

 • Prokličkujte s námi daněmi:
  – jak fungují odvody sociálního, nemocenského a zdravotního pojištění
  – rozdíly mezi paušálními výdaji, daňovou evidencí a účetnictvím
  – co patří do výdajů
  – jak na daň z příjmů, daňové přiznání a slevy
  – princip fungování DPH
  – co je to identifikovaná osoba k DPH
  – k čemu je kniha jízd a pravidla silniční daně
  – další majetkové a nemajetkové daně
 • Vyhněte se chybám v účetnictví:
  – jak vést daňovou evidenci
  – základy účetnictví pro podnikatele
  – účetní a daňové odpisy majetku
  – archivace dokladů
  – fungování datové schránky a elektronického podpisu
 • Ukážeme si, co je cenotvorba, firemní finance a jak na smlouvy:
  – jak správně nastavit cenu
  – pravidla podnikatelských účtů
  – jak řídit finance a cash flow
  – výhody a nevýhody různých byznys modelů
  – provozní úvěry pro podnikatele
  – náležitosti smluv s klienty
  – základy obchodu

Praktická část:

  • Jak na dotace? Ukážeme Vám to! Pod vedením dotačního experta se dozvíte o aktuálních dotačních možnostech pro podnikatele, ale také co je to projektové řízení a jak na projektovou žádost! (kulatý stůl)
  • Orientujete se v důchodovém systému? A co novinky a plánované změny, víte o nich vše? Pravdy a nepravdy o tom, co má vliv na výši Vašeho důchodu. A víte o svém virtuálním „důchodovém účtu“ už nyní vedeném Českou správou sociálního zabezpečení. Ukážeme a vysvětlíme Vám, co potřebujete vědět a jak optimalizovat již nyní Váš budoucí důchod!  (simulační hra)
  • Zhodnocování financí a vyrovnání se s inflací! Co dělat abychom nepřišli o naše úspory? O tom, že akcie a fondy nemusí být jen pro „bohaté“ …. A jak fungují kryptoměny, nám přijde povyprávět úspěšná finanční makléřka, která „to všechno nejdříve vyzkoušela na sobě“. (workshop)

Teoretická část:

Žijeme v době, kdy se obchod zásadně mění. Zákazníci váhají, náklady se zvyšují … dobrý marketing je důležitější než kdy před tím! A protože žijeme v době digitální, je nutné zaměřit se právě na online nástroje! Předběhněte konkurenci – ukážeme Vám, jak na chytrý online marketing tak, aby Vás zákazníci našli a už Vás nepustili. Ukážeme Vám, jak svou nabídku představit chytře a získat více zákazníků.

 • Online marketing chytře:
  – web – jednoduchý, přehledný, aktuální, prodejní
  – SEO – musí Vás najít
  – Analýza WEBu
  – Průběžná analytika a reporting
  – placená online reklama
  – využívejte zprostředkovatelských portálů
  – Sociální sítě? Ano, ale …
  – Nebojte se být osobní
  – Objevte social media monitoring
  – Nepřestávejte být v obraze 

Praktická část:

  • Ukažte nám Váš web, či sociální sítě a náš odborník na online marketing Vám řekne, o kolik klientů se připravujete a jak díky moderním fíglům vše napravit, tak aby si Vás zákazníci opravdu našli. (workshop)
  • Workshop „Focení mobilem“. Jak funguje fotoaparát na mobilech – to víte? A jak na správnou kompozici a úpravu snímku pomocí aplikací – to vše s přesahem do sociálních sítí a webové prezentace? Základy grafiky a úpravy fotografií, v režimu „udělej si sám“. Uzpůsobení fotografií při vkládání na sociální sítě, web, LinkedIn. Představení Canvy. Free zdroje fotografií a videí. To a ještě mnohem více Vás naučíme pod vedením zkušených marketérů!

Chtěli byste umět jednat asertivně? Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, není pro něj problémem volně projevit své pocity, názory a přání, umí kontrolovat svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Ten, kdo jedná asertivně, umí prosazovat své oprávněné zájmy, umí asertivně odmítnout nepřijatelný požadavek, dokáže přijmout oprávněnou výtku a reagovat na kritiku „pod pás“ a zvládat konfliktní situace.

 • Co je to asertivita
 • Co nám dovednost asertivního jednání přinese v životě
 • Test: Jak jsem na tom s asertivitou
 • Charakteristika asertivního, pasivního a agresivního jednání
 • 4 způsoby odmítnutí
 • Prosazení oprávněného požadavku
 • Asertivní kritika a dávání zpětné vazby s cílem změnit chování druhé osoby
 • Asertivní pochvala a umění požádat o laskavost
 • Reakce na neoprávněnou kritiku – metoda otevřených dveří
 • Asertivní předcházení konfliktům – zvládání konfliktu

Praktická část:

 • Workshop „Jak úspěšně prezentovat cokoliv“. Zajímá Vás, jak přesvědčivě odprezentovat své myšlenky publiku? Jak zkrotit svou trému? Jak pracovat s hlasem, dýcháním – zkrátka jaké jsou finty úspěšné prezentace? Vše natrénujeme a zanalyzujeme. Expert na rétoriku nám ukáže, co funguje před publikem, jak být sám sebou a že bez tréninku není mistra ani v této disciplíně. Váš budoucí úspěch veřejného vystupování je zaručen!

Naučíme Vás, jak dosáhnout ideální rovnováhy mezi profesí, rodinou a volným časem a být tak spokojenější podnikatelkou, která je schopna podávat kvalitní pracovní výkony. Ukážeme, jak si definovat základní pilíře rovnováhy, zmapovat aktuální situaci, jak objevit své vlastní motivy ke změně a jak na sebereflexi, aby pracovala pro nás. 

Naučíme se  nalézt rovnováhu mezi oblastmi „Já a práce, Já a volný čas, Já a rodina“. Nastavíme a vysvětlíme si akční kroky ke změně a praktické návody pro řešení vlastní situace.

 • Work-life balance
  – Životní styl a přístup k práci
  – Naplňování vlastních životních rolí
  – Rozpoznání vlastních hodnot, potřeb a motivů
  – Přiměřenost v nárocích na výkon
  – Závislost na práci
 • Zaměření na vlastní zdroje
  – Objevení sebe sama
  – Začarovaný kruh sebeobětování
  – Balancování zdrojů a úniků energie
  – Proměny vztahů
  – Rizika pracovního přetížení
  – Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Autogenní trénink – účinná meditace, relaxace a autosugesce

Praktická část:

 • „S psychologem u jednoho stolu“. Vnímáte nespokojenost ve vztahu, trpíte stereotypy a očekáváním, ohledně role v rodině, předsudky vůči ženám podnikatelkám …. Vše je „jen“ věcí tréninku a na všem se musí pracovat! Přijďte – potrénujeme :). (kulatý stůl)
 • Zveme Vás na setkání s odborníkem na estetickou medicínu. Ukážeme si rozdíly mezi invazivními a neinvazivními zákroky. Vysvětlíme a ukážeme, jaké zákroky nabízí nejmodernější estetická medicína, co je vhodné a kudy cesta již nevede – zkrátka jak stárnout s noblesou. A zajímat nás bude i finanční stránka  – připravte si dotazy, nic není tabu! (kulatý stůl)

Pojďte se stát jednou z účastnic projektu "Po 50+ stále aktivně v podnikání".


Akceptujeme přihlášky do 22.02.2024 do 17:00.

Projekt  číslo CZ.03.01.02/00/22_037/0002260 s názvem „Po 50+ stále aktivně v podnikání“  je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

 Další informace o projektu:

Doba realizace projektu:                      1. 1. 2024 – 31. 7. 2024  (7 měsíců)
Název realizátora projektu:                  Forward 2020 z. s.
IČ:                                                                 09207368
Statutární zástupce:                               Mgr. Jiří Kalach

Kontaktní informace:
Kontaktní místo pro projekt:               kanceláře Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem
Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem 400 01
Email:                                                          forward2020@seznam.cz                                    
Hlavní manažer projektu:                     Bc. Arlena Nikoličová (tel.: 774 101 137)
Finanční manažer projektu:                 Jelena Šmejkalová (tel.: 774 492 285)

Kdo Vás bude projektem provázet

Ing. Jana Hamplová, PCC

Jana pracuje 9 let jako profesionální transformační koučka a má odkoučováno přes 1.100 hodin s klienty, její profesní profil si můžete stáhnout zde. V Ústeckém kraji a v Praze spolupracuje s řadou organizací jako externí koučka se zaměřením na transformační rozvoj lidí a životní koučink. Má ráda pestrost a výzvy, proto již řadu let koučuje napříč organizacemi směrem od vedení po mistry ve výrobě a díky tomu jak sama říká „jsou vidět velké výsledky, které mají obrovský dopad nejen na řízení a rozhodování ředitelů a manažerů, ale na kulturu celé organizace“. 

Jana s Vámi bude po celou dobu projektu a poprvé se s ní setkáte u strukturovaného rozhovoru, kterým Vás provede. Další reference z řad spokojených klientek a klientů Jany si můžete přečíst zde

Společnosti, které využily nebo stále využívají služeb Jany

Pozn.: postupně zde budeme přidávat lektory a zkušené mentory z oblasti úspěšného podnikání, kteří Vás budou v projektu doprovázet. Již nyní bychom Vám rádi sdělili, že se máte na co těšit!

Možnost přihlásit se do projektu byla k 22.02.2024 z důvodu naplnění kapacity ukončena. Děkujeme za Váš zájem.

PO 50+ STÁLE AKTIVNĚ V PODNIKÁNÍ (FINANCOVÁNO ESF A OP ZAMĚSTNANOST+)  Read More »

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO TY, KTEŘÍ BY BYLI O VÁNOCÍCH SAMI

Vánoční setkání nemusí být o stromečku a fyzických dárcích. Nechceme-li být o Vánocích sami, pojďme je pojmout jinak.

Nově vznikající spolek Vás zve na

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Pro ty, kteří by byli na Vánoce sami. 
Věk 18 - 99 let.

Kdy: 24.12.2023, začátek v 16:00 ukončení v 19:00
Kde: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem (Dům techniky, sídliště Skřivánek, 1. patro, místnost č. 220). Pozor budova není bezbariérová.

Co s sebou: hrneček, talířek a další věci k vlastní konzumaci. Vezměte si s sebou vše, abyste si mohli užít Vánoce tak, jak je máte rádi. Někdo rád přinese bramborový salát s řízkem, jiný cukroví či něco slaného. Kreativitě se meze nekladou. Myslete prosím na to, že pouze poskytujeme prostor a nemáme k dispozici skleničky, hrnečky, talířky či podnosy. Vše si prosím doneste s sebou, děkujeme a těším se, čím vším nás i sebe překvapíte. Nebudete-li si jistí, volejte, kontakt najdete níže. 

POZOR POČET MÍST JE OMEZEN

Cena: 600 Kč za osobu
V ceně je poskytnutí prostoru a možnost setkání se s ostatními. Úhrada je nutná předem na účet České spořitelny. 

Do textu uveďte: celé Vaše jméno
Do variabilního symbolu napište: telefon na Vás

Využít můžete platbu přes QR kód, vložit peníze na pobočku České spořitelny nebo pohodlně zaplatit z BÚ pomocí Vašeho elektronického bankovnictví. 

QR kód pro platbu

Garantka akce:
Ing. Jana Hamplová, PCC
Transformační koučka
Tel.: +420 603 873 579

Adresa: Veleslavínova 14, Ústí nad Labem

Fotogalerie

Dům techniky, využijte přední vchod
1. patro místnost č. 220

Mám zájem se registrovat a zúčastnit se setkání

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Co bych si chtěl/a ze setkání odnést
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Předem velice děkujeme za udělení souhlasu s pořizováním a sdílením obrazových a zvukových záznamů, bez kterých bychom tuto akci nemohli realizovat a propagovat.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO TY, KTEŘÍ BY BYLI O VÁNOCÍCH SAMI Read More »

Odstartovali jsme nový rok restartem organismu s „Whole 30“

Cítíte se po svátcích trochu nemotorní? Unavení z toho všeho hodování, kterému většina z nás podlehla? Pak jste zde správně.

   JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Nejsme s manželem zrovna vyznavači různých druhů diet či hubnoucích přípravků. Oba máme rádi zdravý jídelníček a vyhledáváme takový aktivní pohyb, který nabije. Neděláme sport, který nás psychicky i fyzicky zničí, že už příště nemáme chuť ho opakovat. Sportujeme srdcem a s úsměvem na tváři. Můj muž Daniel je vášnivý barefootový* běžec. Já jsem zase naopak za poslední roky našla lásku v józe a walkingu. I přes naše sportovní aktivity se teď během svátků stalo, že se cítíme tak o několik kilo těžší. Proto nás napadlo, že bude báječné odstartovat nový rok něčím, co nás odlehčí a dostane zpátky do formy.

   PROGRAM WHOLE 30

Skladba jídelníčku je vytvořena tak, aby se tělo co nejvíce vyčistilo a odlehčilo našemu zažívání. Program Whole 30, jak už samotný název napovídá, trvá třicet dní. Vynechávají se určité potraviny, které neprospívají našemu zdraví. Pro lepší přehlednost jsme si dovolili zpracovat některé klíčové potraviny do myšlenkové mapy. Stručně řečeno, když se budete držet masa, vajec, zeleniny, oříšků, vynecháte mléčné výrobky, mouku a cukr ve všech podobách, nemůžete šlápnout vedle.

STÁHNOUT JAKO PDF

   PALEO NENÍ DIETA, ALE ŽIVOTNÍ STYL

Pokud je vaším cílem zredukovat váhu a nastartovat zdravější stravovací návyky, je třeba někde začít. Co se týče skladby jídelníčku, Paleo si oblíbili zejména muži. Je zde totiž povolena konzumace masa (oproti veganství si tedy muži přijdou na své). Z tohoto důvodu se k Paleu vrací i velké množství sportovců. Maso je totiž zdrojem energie, kterou potřebují pro své sportovní výkony. Je ale třeba říci, že každý to máme jinak. Nejlepší proto bude, když si to vyzkoušíte na vlastní kůži. Životní styl se od diety liší tím, že je udržitelný dlouhodobě. Navíc nevzniká námi známý jo-jo efekt. Paleo přirozeně vytváří zdravý a pozitivní vztah k jídlu. Učí, jak pracovat s potravinami co nejjednodušeji (oproti např. makrobiotice). Příprava jídel může být otázkou několika minut a je velmi snadná.

   S ČÍM JE TŘEBA POČÍTAT

aneb jaké klady a zápory lze u WHOLE 30 očekávat. Každá změna s sebou nese jisté emoční i fyzické rozpoložení, se kterým je třeba se poprat. Ten, kdo už něco podobného v minulosti vyzkoušel, ví, že ho nečeká procházka růžovou zahradou. Je k tomu třeba velké odhodlání, silná motivace a důležité je nebýt na to sám. Ideální je najít si stejně smýšlející spolubojovníky. Obrnit se a připravit. Pokud ale třicetidenní program s Whole 30 zvládnete, už teď vám můžeme gratulovat. S manželem jsme ho před dvěma lety absolvovali a výsledky stály za to.

   PRÁCE S KOUČEM

Pokud své spolubojovníky teprve hledáte a nechcete být na to sám/sama, může vám pomoci kouč. Jeho role zde je podpořit vás a spolu s ním si jednoduše sestavíte akční kroky vašeho plánu. Ty vám pomohou držet se jasných bodů a snáze dojít k cíli, aniž byste sešli z cesty. Každému se lépe pracuje, když má dostatečnou podporu. Vydržet 30 dní bez oblíbených jídel, příloh k hlavním chodům a odepřít si večerní pochutiny u televize, to chce disciplínu. Pokud vnitřně cítíte, že by se vám hodil někdo, kdo vás podpoří, může tuto pozici zastávat právě kouč. Plně respektuje vaše přání a to, čeho chcete dosáhnout. K tomu vám pomáhá najít a upevnit právě vnitřní sílu. Bez motivace a dobrého plánu to nejde. Máte ale také dostatečnou sebedisciplínu?

V tomto článku také najdete myšlenkovou mapu jídel, kterou jsem pro vás připravila. Ta slouží k tomu, abyste si sami (nebo s pomocí kouče) sestavili takový jídelníček, který jste schopni během programu Whole 30 udržet. Každý máme rád něco jiného. V těchto třiceti dnech je důležité zaměřit se na to, co vám z Palea chutná. Měl by to být očistný proces, nikoli útrpný. Samozřejmě, že to bude bolet. Po pár dnech byste ale měli začít pociťovat radost. Nejen z redukce hmotnosti, kvalitnějšího spánku, ale právě sami ze sebe. Vždyť to nejvíc, co vám tato zkušenost může přinést, je právě radost z úspěchu. Z toho, že jste to DALI. I když budete mít za sebou jen několik dní, pochvalte se za ně. Už překonání prvních 72 hodin (3 dnů) je velký úspěch. Bojujte.

S koučem si také můžete projít a nastavit vaše fyzické aktivity. Někomu více vyhovuje aktivní sport jako je běh, TRX, kruhový trénink. Někdo je naopak více na posilovací cviky v podobě pilates či jógy. Jako kouč ráda pracuji s technikou vizualizace. Otázkou tedy je, jak chce klient po skončení programu vypadat. Jak se cítí. A co mu to vlastně přinese. Jaký bude nárůst energie v porovnání s tím, než začal. Pokud si s koučem domluvíte pravidelné schůzky, například jednou týdně, máte možnost zrekapitulovat, co se vám nedařilo a v čem jste naopak byli úspěšní. Při psychickém a emočním vypětí, které přirozeně přichází i v případě zásadní změny jídelníčku, je dobré mít v blízkosti někoho, kdo naslouchá a kdo vám pomůže se nevzdat.

   ZAČNĚTE IHNED

Chcete-li v životě udělat nějaké rozhodnutí, důležité je začít. Denně ve své koučovně slýchávám věty “chtěl bych”, “měl bych”, “ráda bych”, ale není za tím žádná akce. Ať už máme jakékoli cíle, vždy je třeba udělat první krok. Žádná rozhodnutí nejsou snadná, natož ta velká. Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, je třeba nevyhýbat se odpovědnosti. Neočekávejme, že to za nás udělá někdo jiný. Rozhodnete-li se pro zásadní změnu ve vašem životě, kouč vám v tom vždy rád pomůže. Od kouče nedostanete rady jak a co udělat. Nevyhledá to nejlepší řešení za vás. Bude ale s vámi, když budete potřebovat vidět věci z vnějšku. Čas od času je dobré trochu poodstoupit a podívat se na problém z větší dálky. Když přestaneme řešit věci osobně, začnou nás napadat řešení. A k překvapení všech nebývají vůbec špatná.

Přeji Vám úspěšný rok 2018. Ať Vás potkají takové situace, které Vám pomohou posunout se. A ať ty změny bolí co nejméně. Velká rozhodnutí se nemusí týkat pouze jídelníčku, ale například Vaší spokojenosti v práci či vztahů kolem Vás. Ať už se budete nacházet v jakékoli situaci, nezapomeňte, že vyhledání pomoci může být jeden z klíčových kroků. To poukazuje na to, jak moc Vám na tom záleží. Krásný nový rok všem.

Za Centrum osobního růstu

Jana Hamplová


*Barefoot nebo také obdobný Chi running – je běžec, který preferuje boty s co nejslabší tzv. minimalistickou podrážkou. A když to možnost dovolí, běhá a chodí i bez nich. Takovým botám se říká barefootové a běžcům bosonožci. Tito lidé jsou vášniví srdcaři, kteří propadli “přirozenému běhu” nebo-li “běhu bez úsilí”. Často je na trati potkáte s hlavou vztyčenou a úsměvem od ucha k uchu. Nehoní ani čas, ani vzdálenost. Jedou na pohodu, nikoli na výkon. Když jsou účastníky nějakého závodu, poznáte je podle toho, že se nestrkají a neusilují o to vystrčit někoho z trati. Dost pravděpodobně Vás předběhnou tak tiše, že si jich téměř ani nevšimnete. To jsou bosonožci.

Odstartovali jsme nový rok restartem organismu s „Whole 30“ Read More »

Ověřeno MonsterInsights