Centrum osobního růstu Děčín

Ceny

Ceny si hradí každý klient sám. Služby nejsou podporovány žádnou zdravotní pojišťovnou.
Preferujeme klienty, kteří chtějí pracovat formou dlouhodobé spolupráce. 

ZRUŠENÍ SEZENÍ 24 HODIN PŘEDEM 
Kouč se na každé sezení individuálně připravuje a je proto nutné počítat s touto finanční náhradou i v případě, že setkání ze strany klienta bylo zrušeno méně jak 24 hodin předem.

Vážné důvody pro zrušení schůzky proto omlouvejte nejpozději 24 hodin před sezením, aby bylo možné tento čas nabídnout jinému zájemci.
 V ostatních případech bude sezení bráno jako vykonané a bude fakturováno.

Cena za cestovné 
V případě poskytované služby mimo Děčín a Jílové u Děčína, je nutno započítat cestovné 10 Kč / 1 km + náklady na parkování, není-li k dispozici.

Sleva dle příjmu
Studentům, ženám na mateřské či rodičovské dovolené, starším osobám bez trvalého příjmu a lidem ve vážné finanční situaci mohu nabídnout individuální cenu.

Koučování dvou a více osob
Výše uvedené ceny jsou stanoveny pro jednu osobu. V případě zájmu dvou či více osob o stejné téma, je možno domluvit se na ceně individuální.

Ceny pro pražské klienty
V případě poskytování služby v centru Prahy, je nutno připočítat jednorázovou částku 1.500 Kč za cestovné a výdaje s tím spojené.

Firmy / Příspěvkové a jiné organizace / Neziskový sektor 
Hodinová sazba neplatí pro žádné z výše uvedených. Cena je stanovena vždy na základě osobního setkání dle aktuálních potřeb organizace. Pro domluvu schůzky prosím volejte tel.: + 420 603 873 579 nebo pište na hamplova@centrum-rustu.cz 
                                    
Aktuální ceník je platný od 01. 01. 2021 

 

Certifikovaná koučka.
Přes 600 hodin praxe.

Ing. Jana Hamplová, ACC
Koučka s mezinárodní certifikací ICF