Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

Ceny

TRANSFORMAČNÍ KOUČINK V ÚSTÍ NAD LABEM

Smyslem transformačního koučinku je objevit vzorce, které se opakují nejen v pracovní, ale i osobní oblasti. To kým jsme, jak se chováme, jednáme a reagujeme v určitých situacích je obrazem našeho vnitřního nastavení. Ať už si vyberete Životní koučink, Byznys koučink, Leadership koučink či službu, která pomáhá nastavit lepší komunikaci v rodině tzv. Vztahový koučink, vždy se společně budeme zabývat otázkou „Kdo jste a kým se chcete stát“. 

Služba Naslouchání vznikla na základě potřeb mých klientů sdílet s nezávislou a nehodnotící osobou, co je tíží. Jedná se o bezpečný prostor, který stejně jako všechny předchozí služby podléhá etickému kodexu. Do vnitřního monologu klienta, ale oproti ostatním nevstupuji a nepokládám žádné otázky. Klient tuto službu využívá na vypovídání se a utřídění myšlenek či událostí, které se v předchozích dnech staly. Zpravidla po těchto 30 až 60 minutách následuje koučovací sezení. 

Aktuální ceník je platný od 01. 01. 2023

Zrušení koučovacího sezení 24 hodin předem

Vážné důvody pro zrušení schůzky omlouvejte nejpozději 24 hodin před sezením, aby bylo možné tento čas nabídnout jinému zájemci. V ostatních případech bude sezení bráno jako vykonané a bude fakturováno.

Cena za cestovné

V případě poskytované služby mimo prostory koučovny v Jílovém u Děčína či Ústí nad Labem ulice Veleslavínova 14, sídliště Skřivánek. Je nutno započítat cestovné 15 Kč / 1 km + náklady na parkování, není-li k dispozici v dosahu parkování bezplatně.

Koučování dvou a více osob

Výše uvedené ceny až na službu Vztahový koučink jsou stanoveny pro jednu osobu. V případě zájmu dvou či více osob o stejné téma, je možno domluvit se na ceně individuální.

Benefity spolupráce s koučem

  • 1.100 odkoučovaných hodin s individuálními klienty i jejich týmy
  • 9 letá praxe, certifikace PCC od International Coaching Federation (ICF)
  • záruka diskrétnosti na prvním místě
  • individuální, profesionální přístup bez hodnocení
  • externí pohled zvenku na danou problematiku
  • v případě Byznys / Leadership koučinku znalost manažerského prostředí (korporátních společností od organizací finančních, stavebních, strojních po Automotive a dalších)
  • úspora financí a času (kouč v blízkosti působení Vaší firmy Ústecký kraj / samozřejmostí je možnost on-line prostředí)
  • využití jak KOUČOVACÍHO, tak MENTORINGOVÉHO přístupu (dle preferencí klienta)
  • vlastní vybavená koučovna v tichém prostředí (Jílové u Děčína) preferujete-li ticho, klid a přírodu
  • vybavená koučovna v Ústí nad Labem, ideální pro práci se skupinami i týmy. Její rozloha 50m² nám umožňuje pohodlně rozdělit tým na dvě skupiny tak, aby se vzájemně nerušily. Pohodlné parkování za budovou Domu techniky, ulice Veleslavínova 14, Ústí nad Labem. 
Ověřeno MonsterInsights