Centrum osobního růstu Děčín

Ceny

Ceny si hradí každý klient sám. Služby nejsou podporovány žádnou zdravotní pojišťovnou.
Preference klientů, kteří chtějí pracovat formou dlouhodobé spolupráce. 

ZRUŠENÍ SEZENÍ 24 HODIN PŘEDEM
Vážné důvody pro zrušení schůzky omlouvejte nejpozději 24 hodin před sezením, aby bylo možné tento čas nabídnout jinému zájemci.
 V ostatních případech bude sezení bráno jako vykonané a bude fakturováno.

Cena za cestovné 
V případě poskytované služby mimo Děčín a Jílové u Děčína, je nutno započítat cestovné 13 Kč / 1 km + náklady na parkování, není-li k dispozici.

Koučování dvou a více osob
Výše uvedené ceny jsou stanoveny pro jednu osobu. V případě zájmu dvou či více osob o stejné téma, je možno domluvit se na ceně individuální.

 

Aktuální ceník je platný od 01. 05. 2022