Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

Koučink

Koučink je nástroj osobního rozvoje, který pomáhá:   

a, zorientovat se v situaci, ve které se nacházíme
b, rozkrýt možnosti a cesty, které sami často v danou chvíli nevidíme
c, otevřít se a sdělit nahlas veškeré touhy i obavy a tím dojít k uvědomění
d, zorientovat se ve svých prioritách, hodnotách a cílech
e, odhodlat se a začít na sobě pracovat!


Koučink není manipulace!
Na prvním místě, je vždy přání klienta.

Díky koučinku: 

můžete nahlédnout na situaci, ve které jste, z mnoha různých úhlů
(pomocí technik, kterými projdete spolu s koučem)

najdete možnosti a sami si stanovíte kroky, díky kterým dojdete ke svému cíli

vybudíte Vaši vnitřní motivaci a pustíte se do akce!


Koučink pomáhá utřídit si vlastní myšlenky, přijít na nové možnosti a nalézt vhodná řešení.

Proč koučink?
Cílem koučinku je tzv. “uvědomění”, ke kterému by měl klient dojít, buď během sezení nebo po něm (někdy k němu může dojít i za určitý čas, každý jsme jiný a je dobré na sebe nespěchat, dovolit si přemýšlet nad daným tématem delší dobu a netlačit na výsledek, uvědomění je proces a přijde, až na něj budeme připraveni).


Je ve Vás víc, než si myslíte!

Ověřeno MonsterInsights