Centrum osobního růstu Děčín

Důležité pojmy


Kouč

Kouč je průvodce, který pomáhá a podporuje. Kouč Vám neradí, nehodnotí Vás ani nekritizuje. Pomáhá lidem stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosáhnout. Cílem koučinku je klást takové otázky, které Vás přimějí k zamyšlení a k uvědomění, díky kterému naleznete možnosti, jak můžete Vy sami řešit situaci, ve které se právě nacházíte.

Mentor

Liší se od kouče tím, že klientovi sděluje své vlastní zkušenosti a možnosti řešení (to kouč v žádném případě nedělá). Výhodou mentora je i to, že upozorní na úskalí a rizika každého řešení, které Vám předkládá. Mentorem pro Vás může být člověk, který má v dané oblasti více zkušeností než Vy a který pokud budete mít zájem Vás naučí vše, co zná on sám.

Kouč a mentor mají však jedno společné a to, že rozhodnutí a kroky, které učiníte, jsou zcela na Vás a neberou za ně, žádnou zodpovědnost. Mentor a kouč jsou Vašimi rovnocennými, obchodními partnery, kteří Vám naslouchají a podporují Vás, abyste zdárně dosáhli Vašich cílů.

Business koučink

Jde o koučink, který pomáhá ve Vašem profesním růstu. Řeší otázky stresu, vyhoření, vyčerpání, motivace, práce s časem aj.

Life koučink

Řeší otázky ze soukromého života. Dále pomáhá v situacích, kdy se cítíme, že stojíme na místě a nevíme co dál.

Naslouchání

Hlavním cílem “naslouchání” je umožnit klientovi, aby se během sezení zbavil veškerých negativních myšlenek a emocí. Kouč je zde v roli naslouchajícího a nedává žádné nevyžádané rady, nehodnotí a neodsuzuje Vás, ani to, jak situaci prožíváte.

Peer podpora v oblasti onemocnění Revmatoidní artritidou, dále jen RA (pomocí technik Life-koučinku)

Peer podpora je pomoc nabízená člověkem, který má osobní zkušenost v tomto případě s péčí o blízkou osobu, která trpí onemocněním Revmatoidní artritidou. Tento typ koučinku je velmi citlivě veden tak, abyste jako klient/ka cítila nejen pomoc a podporu druhé osoby, ale abyste našel / našla znovu svou vnitřní sílu a dokázal/a bojovat s tímto velmi bolestivým onemocněním. Klientem zde může být jak přímý pacient RA nebo blízký člen, který je přímým účastníkem a potřebuje podporu druhé osoby.