Centrum osobního růstu Ústí nad Labem

ZNAMENITĚ ZVLÁDNUTÁ VÝUKA NA DÁLKU ZE STRANY ZUŠ DĚČÍN

O tom, jak všichni pedagogové ze Základní umělecké školy Děčín velkolepě zvládli přechod z prezenční výuky na vzdálenou, si můžete přečíst níže. Osobně děkuji paní ředitelce školy za její podrobný a krásně napsaný článek o nelehké situaci, které byla škola, učitelé i její žáci vystaveni. Ačkoli se jako koučka osobního rozvoje účelně vyhýbám hodnocení druhých, ráda bych nyní vyjádřila obdiv za zvládnutí celé situace. Z mého pohledu škola nečekala na to, že za ni věci bude řešit někdo jiný, ale téměř okamžitě začala s žáky aktivně pracovat. Jako maminka dcer, které jsou v 5. a 2. ročníku v hudebním oboru hry na piano, bych chtěla poděkovat za velmi milý přístup, jmenovitě paní Renatě Haňkové, starší. Její hodiny v době „výuky na dálku“ byly nejen velmi podporující, ale také často humorně laděné. Z dcer jsem cítila, že díky snížení tlaku je najednou větší těšení se na hodinu a silnější motivace ke hraní. V hodině se probralo nejen vše důležité, ale najednou byl větší prostor na upevnění vztahu díky situaci, která umožnila tuto změnu – dělat věci jinak než dříve.

Děkuji i ostatním pedagogům, se kterými jsme byli v době nouzového stavu v kontaktu a také obchodnímu partneru   E N T E R    DC/ÚL, který článek otiskl. Jeho originální znění můžete najít zde: http://www.enterdc.cz

Ověřeno MonsterInsights