Ceny




Ceny si hradí každý klient sám. Služby nejsou podporovány žádnou zdravotní pojišťovnou.

Vážné důvody pro zrušení schůzky prosím omlouvejte nejpozději 24 hodin před sezením, aby bylo možné tento čas nabídnout jinému zájemci.
V ostatních případech bude sezení bráno jako vykonané a bude fakturováno.

Kouč se na každé sezení individuálně připravuje a je proto nutné počítat s touto finanční náhradou i v případě, že setkání ze strany klienta bylo zrušeno méně jak 24 hodin předem.
V případě poskytované služby mimo Děčín a Jílové u Děčína, je nutno započítat cestovné 6 Kč / 1 km + náklady na parkování, není-li k dispozici.

Studentům, ženám na mateřské či rodičovské dovolené, starším osobám bez trvalého příjmu a lidem ve vážné finanční situaci mohu nabídnout individuální cenu.
Výše uvedené ceny jsou stanoveny pro jednu osobu, v případě zájmu dvou či více osob o stejné téma, je možno domluvit se na ceně individuální.

Váš osobní kouč
Ing. Jana Hamplová 

 

CENY PRO PRAŽSKÉ KLIENTY:
V případě poskytování služby v centru Prahy, je nutno připočítat jednorázovou částku 1.000 Kč za cestovné.

Aktuální ceník je platný od 01. 02. 2018 

Na sociálních sítích
Nejnovější články